Internationella kvinnodagen 2022: för en ambitiös framtid efter Covid-19

Arbete hemifrån, jämställdhet mellan könen, mental belastning och oavlönat omvårdnadsarbete var i fokus under den internationella kvinnodagen.

Internationella kvinno dagen
Ser du det? Kvinnor gör fortfarande det mesta av det osynliga omvårdnadsarbetet. Det är dags att fokusera på jämställdhet.

Nu när världen tar sig ur coronapandemin och ser dess påverkan på arbets- och privatlivet, har många av dessa frågor fått hög prioritet. De var ämnena för ett interparlamentariskt möte den 3 mars som hölls inför den internationella kvinnodagen 2022 - En ambitiös framtid för Europas kvinnor efter corona: mental belastning, jämställdhet mellan könen i arbete hemifrån och oavlönat omvårdnadsarbete efter pandemin.

Dagen organiserades av utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM) i samarbete med direktoratet för relationer med nationella parlament. Europaparlamentets talman Roberta Metsola, den franska ministern för jämställdhet, mångfald och lika möjligheter Élisabeth Morena och Věra Jourová, vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet i kommissionen, inledde evenemanget. Islands statsminister Katrín Jakobsóttir höll huvudanförande.

Ta reda på mer om evenemanget

Mötet skedde via videokonferens torsdagen den 3 mars och värd var jämställdhetsutskottets ordförande Robert Biedroń.

Andra händelser

Internationella kvinnodagen uppmärksammades under plenarförsamlingen den 8 mars.

Du kan följa evenemang på sociala medier under:

  • #IWD2022EP
  • #InternationalWomensDay

Arbete hemifrån

Arbete hemifrån kommer också stå i rampljuset den 15 mars. Den europeiska kommissionen och parlamentet håller en konferens om rätten att ”logga ut”. Tillsammans kommer de se över trender och utveckling i hemarbete, rätten att logga ut och relaterade möjligheter och utmaningar.