USB-C blir gemensam standard för laddare i slutet av 2024

Parlamentet godkände nya regler för att göra USB typ-C till den gemensamma laddningsstandarden för små elektroniska enheter i slutet av 2024. Läs om vad det innebär.

Att ha olika laddare för olika enheter försvårar för konsumenter och riskerar att producerar ton av onödiga elavfall. För att få ner kostnader och för att bidra till att uppnå sina miljömål, kommer EU att införa en gemensam laddare.

84 procent

av konsumenter har upplevt problem med telefonladdare under de senaste två åren, enligt en studie från kommissionen (2019)

Vad förändras?

Apparater som omfattas

Reglerna omfattar mobiltelefoner, surf- och läsplattor, digitalkameror, hörlurar, headset, handhållna videospelskonsoler, bärbara högtalare, tangentbord, datormöss, hörsnäckor och portabala navigationsapparater. Medlemsländerna måste tillämpa reglerna två efter att de trätt ikraft vilket beräknas bli hösten 2024. Bärbara datorer kommer också att omfattas av reglerna men för dem gäller ytterligare drygt ett år (16 månader) innan nationella bestämmelser måste vara anpassade. 

Anpassning till ny teknik

För att hålla jämna steg med teknikutvecklingen kan kommissionen utvidga omfattningen av lagstiftningen, särskilt när det gäller att inbegripa ny trådlös laddningsteknik. 

Inget behov av att köpa nya enheter med laddare

Enligt den nya lagen kan konsumenter välja att köpa apparaten med eller utan en laddningsenhet. 

 

Bakgrund

Parlamentet har drivit på för gemensamma laddare för bärbara enheter i över 10 år. Även om vissa företag införde frivilliga initiativ som minskade antalet laddartyper, var de otillräckliga för att uppfylla EU:s mål om att minska elavfall. Kommissionen lade fram ett förslag om en gemensam laddare i september 2021.

Parlamentet och EU-länderna enades om en provisorisk överenskommelse den 7 juni 2022. Parlamentet godkände formellt överenskommelsen den 4 oktober. Efter att rådet gett sitt formella godkännande, kommer medlemsländerna att ha två år på sig att införa reglerna i nationell lagstiftning. Den kommer inte att gälla produkter som släppts ut på marknaden innan den nya lagstiftningen började gälla.