Europaparlamentets 70-årsjubileum

Europaparlamentet firar 70 år av demokrati i praktiken - från den första församlingen 1952, till att vara starkare än någonsin under utmanande tider.

För sjuttio år sedan ägde det första sammanträdet med Europeiska kol- och stålgemenskapens församling rum i Strasbourg, vilket var startskottet för det Europaparlament som vi känner till i dag.

Under årtiondenas lopp växte sex europeiska länder till en union med 27 medlemsstater som främjar demokrati, grundläggande rättigheter, ekonomisk stabilitet och tillväxt. Parlamentet var en viktig aktör i EU:s utveckling och har växt från 78 nationella företrädare 1952 till 705 direktvalda ledamöter i dag.

"Vuxit från styrka till styrka"

– På 70 år har församlingen vuxit från styrka till styrka, från att ha varit ett rådgivande organ med begränsade befogenheter till att bli en verklig institution som omfattar den europeiska demokratin och uttrycker den europeiska allmänna opinionen, sade Europaparlamentets talman Roberta Metsola under september månads plenarsammanträde.

Som det enda direktvalda, flerspråkiga, flerpartistiska, transnationella parlamentet i världen är det ett kraftfullt forum för politisk debatt och beslutsfattande med lagstiftnings- och budgetbefogenheter som påverkar miljontals EU-medborgare.

– Med ett pågående olagligt krig i Ukraina som förstör, dödar och underminerar den politiska viljan hos människor, förstår vi idag mer än någonsin förut vikten av att upprätthålla medborgarnas demokratiska röst och de demokratiska europeiska värderingar som detta hus står för, sa presidenten.

Tisdagen den 22 november kommer parlamentet att fira de senaste 70 årens historiska och lagstiftningsmässiga framgångar i en speciell ceremoni.