Onlinedatorspel: Fem sätt för Europaparlamentet att skydda spelarna online

Europaparlamentet vill se ett bättre konsumentskydd för onlinedatorspel och samtidigt främja sektorns potential.

En ungdom spelar datorspel på ett internetcafé
En ungdom spelar datorspel på ett internetcafé

Den europeiska onlinedatorspelsektorn växer snabbt - branschsiffrorna uppskattar marknadens storlek till 23,3 miljarder euro år 2021.

Den 18 januari 2023 antog parlamentsledamöterna ett betänkande där man efterlyser harmoniserade EU-regler för att uppnå ett bättre spelarskydd inom onlinedatorspelsektorn. Betänkandet erkänner också sektorns viktiga potential för innovation, tillväxt och nya arbetstillfällen och föreslår även stödåtgärder.

Läs mer om betydelsen och fördelarna med den digitala omställningen. 

 

Säkrare miljö för spelarna

Datorspel kan uppmana spelare att köpa "loot boxes" (loot-lådor): paket med slumpmässiga virtuella föremål som hjälper spelaren att avancera i spelet. Eftersom människor spenderar riktiga pengar kan det få negativa psykologiska och ekonomiska konsekvenser genom oönskade eller okontrollerade köp.

Parlamentet uppmanar kommissionen att analysera hur loot boxes säljs och att vidta nödvändiga åtgärder för att skapa en gemensam europeisk strategi för att garantera skydd för konsumenterna.

Parlamentsledamöterna varnar också för "gold farming", där användarna skaffar sig spelvaluta för att senare sälja den för riktiga pengar. På samma sätt kan föremål som erhålls i spel, och hela användarkonton, bytas, säljas eller satsas med riktiga valutor, vilket strider mot de villkor som tillämpas av datorspelsutgivarna.

Dessa metoder kan vara kopplade till penningtvätt, tvångsarbete och exploatering av barn i utvecklingsländerna, och därför uppmanar parlamentet de nationella myndigheterna att sätta stopp för dem.

 

Underlätta uppsägning

Parlamentsledamöterna betonar att det måste vara lika enkelt att säga upp prenumerationer på onlinedatorspel som att teckna ett abonnemang och att automatisk förnyelse kan vara problematisk om den fortsätter på obestämd tid mot konsumentens vilja.

Retur- och återbetalningspolicyn måste vara förenlig med EU:s konsumentlagstiftning, eftersom konsumenterna måste ha samma rätt att returnera och begära återbetalning vid onlineköp som vid köp i fysiska butiker.

 

Bättre skydd för barn

Parlamentet vill se till att barn skyddas bättre mot eventuella skador av onlinedatorspel och riktad reklam på nätet.

Parlamentet efterlyser bättre verktyg för föräldrakontroll i linje med PEGI-systemet (Pan European Game Information) som skulle göra det möjligt för föräldrarna att utöva större kontroll över sina barns spelvanor och bättre övervaka den tid och de pengar som deras barn spenderar på onlinedatorspel.

Med hänsyn till onlinedatorspels potentiella negativa inverkan på den mentala hälsan vill ledamöterna att spelutvecklare ska undvika manipulativ speldesign som kan leda till spelberoende, isolering och cybertrakasserier.

 

Trygghet för utsatta grupper

För att säkerställa ett bättre skydd för utsatta grupper bör konsumenterna ha all nödvändig information om spelet lätt tillgänglig. Detta skulle hjälpa dem att fatta ett välgrundat beslut om eventuella inköp.

Parlamentet kräver också att utformningen av onlinedatorspel måste sträva efter att vara mer inkluderande och tillgänglig.

 

Bättre efterlevnad av reglerna om dataskydd

Onlinedatorspel bör skydda användarnas uppgifter ännu bättre i enlighet med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen, insisterar parlamentsledamöterna i sitt betänkande.

 

Stöd till onlinespelsektorn

Onlinedatorspelsektorn blomstrar och bidrar till EU:s digitala omställning. Onlinedatorspel används inte bara som en fritidssysselsättning av många människor, utan också som mental träning. Spel är också ett användbart verktyg i utbildningen.

Kommissionen ombeds lägga fram en europeisk strategi för onlinedatorspel för att stödja mer än 90 000 direkta arbetstillfällen i Europa. Eftersom sektorn expanderar snabbt måste den ekonomiska, sociala, pedagogiska, kulturella och innovativa aspekten av onlinedatorspel beaktas.

För att fira framgångarna inom sektorn vill parlamentet inrätta ett årligt EU-pris för onlinedatorspel.

Parlamentsledamöterna välkomnar EU:s forskningsprojekt Kids Online som syftar till att samla in data från hela Europa om barns erfarenheter av onlinedatorspel. Parlamentsledamöterna efterlyser EU-finansiering för detta och andra liknande projekt.

 

Ta reda på mer om EU:s planer för den digital världen