Nya växtförädlingstekniker ska hjälpa till att säkra livsmedelsförsörjningen

EU vill öka hållbarheten i sin livsmedelsförsörjning och minska behovet av bekämpningsmedel med nya regler om växtförädlingstekniker.

Jordbruket är helt avgörande för människans överlevnad.
Jordbruket är helt avgörande för människans överlevnad.

Växtförädling är en gammal praxis som används för att skapa nya växtsorter utifrån befintliga växter. Syftet är att få fram egenskaper som högre avkastning, bättre motståndskraft mot sjukdomar, eller förbättrat näringsupptag.

Nuförtiden, tack vare framsteg inom bioteknik, kan nya växtsorter utvecklas snabbare och på ett mer exakt sätt genom att deras genetiska struktur redigeras.

I EU faller alla genetiskt modifierade organismer (GMO) för närvarande under GMO-lagstiftningen från 2001. Växtförädlingstekniker har dock utvecklats kraftigt under de senaste två decennierna. Nya genomiska tekniker (NGT) möjliggör mer riktade, exakta och snabbare resultat än mer traditionella växtförädlingsmetoder.

Vad är nya genomiska tekniker?


Nya genomiska tekniker är sätt att förädla växter genom att föra in förändringar i DNA.
I många fall innebär dessa tekniker användning av genetiskt material från arter som kan korsas naturligt med varandra. Med andra ord skulle liknande resultat kunna uppnås via traditionella metoder, såsom hybridisering, men processen skulle ta mycket längre tid.
NGT kan hjälpa till att utveckla nya växter som är mer motståndskraftiga mot torka eller andra extrema klimat, eller som kräver mindre gödningsmedel och bekämpningsmedel.

GMO i EU


GMO är organismer med gener som har förändrats på ett sätt som inte kunde uppstå naturligt genom avel, ofta genom att använda genomet från en annan art.
Innan någon GMO-produkt kan släppas ut på EU-marknaden måste den genomgå en säkerhetskontroll på mycket hög nivå. Det finns strikta regler för produkternas godkännande, riskbedömning, märkning och spårbarhet.

Nya EU-regler


I juli 2023 föreslog EU-kommissionen en ny förordning om växter som produceras med vissa nya genomiska tekniker. Förslaget skulle möjliggöra ett enklare godkännande för de NGT-anläggningar som anses likvärdiga med konventionella anläggningar. Inget främmande genetiskt material från en art som inte kan korsas naturligt används för att framställa dessa NGT-växter.

Andra NGT-växter skulle fortfarande behöva följa strängare krav, liknande de nuvarande GMO-reglerna.
NGT-växter skulle förbli förbjudna i ekologisk produktion, och deras frön skulle behöva märkas tydligt för att säkerställa att bönderna vet vad de odlar.

Parlamentets ståndpunkt


Parlamentets miljöutskott antog sin ståndpunkt om kommissionens förslag den 24 januari 2024. Ledamöterna stödde de nya reglerna och enades om att de NGT-växter som är jämförbara med naturligt förekommande sorter bör undantas från de strikta kraven för GMO.

För att undvika rättslig osäkerhet och för att se till att bönder inte blir alltför beroende av stora fröföretag vill ledamöterna förbjuda alla patent för alla NGT-växter.

Hela parlamentet kommer att rösta om förslaget i det första februariplenumet, varefter det kan inleda förhandlingar om den nya lagen med ministerrådet, dvs med EU:s regeringar.