Europeiska Karlspriset för ungdomar: möt 2024 års vinnare

Ett litauiskt projekt som syftar till att bekämpa våld mot kvinnor har vunnit Europeiska Karlspriset för ungdomar 2024.

Vinnarna av Europeiska Karlspriset för ungdomar 2024 vid ceremonin i maj.
Vinnarna av Europeiska Karlspriset för ungdomar 2024.

Varje år väljer nationella juryer ut ungdomsledda projekt från varje EU-land som strävar efter att förbättra samarbetet och förståelsen i hela EU. Sedan tittar en annan jury på de utvalda projekten för att fastställa topp tre på EU-nivå. Alla 27 nationella vinnare var inbjudna till prisutdelningen i Aachen den 7 maj, där de tre EU-vinnarna tillkännagavs.

Sisterhood Pathways

Förstapriset på 7 500 euro gick till Sisterhood Pathways från Litauen. Syftet med det här projektet är att bekämpa våld mot kvinnor i Baltikum med hjälp av konst, intervjuer, lokala workshoppar, internationella evenemang och en kampanj på sociala medier. Målet är att öka medvetenheten, lyssna på offer och specialister, underlätta social delaktighet och samhällsengagemang och sprida kunskap och strategier för att förebygga våld mot kvinnor överallt.
Sisterhood Pathways webbsida
Sisterhood Pathways handbok

Penser, agir et plaider ensemble pour ne laisser aucun.e jeune de côté

Andrapriset på 5 000 euro gick till Penser, agir et plaider ensemble pour ne laisser aucun.e jeune de côté från Frankrike. Det här initiativet uppmuntrar till solidaritet bland unga i hela Europa som drabbas av fattigdom och utanförskap, och hjälper dem att uttrycka sina problem och verka för förändring. Det känner inga språkliga eller geografiska gränser och tar upp problem som trakasserier, diskriminering, isolering, arbetslöshet och dålig tillgång till utbildning. Initiativet utgår från unga människors egna erfarenheter för att kartlägga gemensamma utmaningar.
Penser, agir et plaider ensemble pour ne laisser aucun.e jeune de côtés webbsida
Penser, agir et plaider ensemble pour ne laisser aucun.e jeune de côtés Facebooksida

Europe Magazine

Tredjepriset på 2 500 euro gick till Europe Magazine från Tyskland, som är ett Instagramkonto som synliggör komplexa sociala frågor i Europa med hjälp av kartor, informationsgrafik och statistik. Europe Magazine använder sig av bildbaserad journalistik för att förmedla information om politik, kultur, miljön och samhället på ett enkelt och tillgängligt sätt.
Europe Magazines webbsida
Europe Magazines Instagram

Nationella vinnare (H2)

Ta reda på mer om 2024 års nationella vinnare.

Europeiska Karlspriset för ungdomar

Europaparlamentet och International Charlemagne Prize Foundation i Aachen delar ut Europeiska Karlspriset för ungdomar varje år för att stödja inspirerande ungdomsledda projekt med en stark EU-dimension.

Sedan 2008 har nästan 6 000 projekt tävlat om priset.

Europeiska Karlspriset för ungdomar på sociala medier

Ta reda på mer om projekten på sociala medier och gå med i diskussionen genom att använda hashtaggen #ECYP2024.


Facebook
Instagram
X