Profil

Kvinde, der sidder ved et skrivebord og peger på en tekst på en computerskærm, og en mand, der ser hende over skulderen
Oversættelse er med hastige skridt ved at udvikle sig til at blive en vigtigere og mere varieret rolle for fagfolk med tværkulturelle og sproglige færdigheder på højt niveau. Her er de vigtigste kundskaber, færdigheder og kompetencer, der kræves for at blive oversætter:
  • indgående kendskab til sprog og kulturel bevidsthed
  • skrivefærdigheder
  • IT-færdigheder
  • kreativitet
  • fleksibilitet og tilpasningsevne
  • sans for detaljer
  • organisatoriske færdigheder
  • analytiske evner og researchfærdigheder
  • generel og specialiseret viden
  • nysgerrighed og lyst til at lære.
Oversætterne oversætter som hovedregel til deres hovedsprog (modersmål eller tilsvarende). Vores oversættere behersker deres hovedsprog fuldstændigt og har gode fremmedsprogskundskaber i mindst to andre EU-sprog, men ikke nødvendigvis en professionel sproglig baggrund. Mange af vores oversættere har studeret andre fag og har meget forskellige erhvervsmæssige baggrunde, hvilket giver os en højt eftertragtet ekspertise, når vi oversætter tekster om en bred vifte af emner

I ingen andre institutioner er de faglige krav så høje som i Europa-Parlamentet: Vores oversættere skal have en kombination af IT-færdigheder, mental fleksibilitet, sproglig mangfoldighed, oversættelseshastighed og kendskab til aktuelle forhold. Tekster om mange forskellige emner skal ofte oversættes med ekstremt korte frister. De kan desuden være juridisk komplekse og kræver ikke alene, at oversætteren hurtigt forstår indholdet på det anvendte sprog, men også tekstens politiske hensigt og kontekst.

Dertil kommer, at oversætterne, foruden at oversætte, fungerer som vejledere for nyansatte og praktikanter, reviderer oversættelser, der er udarbejdet både internt og eksternt, og deltager i uddannelsesprogrammer for at følge med den seneste teknologiske og faglige udvikling og for at lære nye sprog, så sprogprofilen for deres respektive sprogafdelinger udvides.

I takt med at teknologien udvikler sig og gradvist overtager de rutinemæssige opgaver, påtager oversætterne sig nye roller og udvikler nye færdigheder. Medarbejdernes profil er under forandring, i takt med at de indtager en mere aktiv rolle med hensyn til at producere indhold, der er klart, engagerende og egnet til det tilsigtede publikum, og i takt med at de bliver mere og mere involverede i tværgående projekter via mange forskellige medier. Der efterspørges i stigende grad færdigheder inden for journalistik, redigering, klart sprog og kommunikation på sociale medier.

Hvem er vi?

Edi ZELIĆ, kroatisk oversætter
Edi ZELIĆ, kroatisk oversætter

Efter at have studeret statskundskab og engelsk sprog og litteratur arbejdede jeg i mere end ti år som journalist for forskellige kroatiske og tyske medier. Jeg skiftede derefter til den private sektor, hvor jeg stod for markedsføring og PR.
Da jeg er vokset op med to sprog, har jeg altid beskæftiget mig med oversættelse og flersprogethed, især i det multikulturelle miljø, hvor jeg voksede op, og i dem, hvor jeg studerede og arbejdede.   
EU's motto "Forenet i mangfoldighed" kan efter min mening ikke realiseres uden oversættelsens kunst. For mig er den største udfordring, at der skal findes et kompromis mellem respekten for kildeteksten og den uundgåelige tilpasning til målsproget og målgruppen.


Niina HAVU, finsk oversætter
Niina HAVU, finsk oversætter

Oversættelse? Det var kærlighed ved første blik. Jeg har altid gerne villet lære fremmedsprog og bo i udlandet. Jeg tog min kandidatuddannelse i Finland og Frankrig og tog på Erasmusudveksling i Wales.     
Min karriere som EU-oversætter i Luxembourg startede i Europa-Parlamentet og fortsatte i Revisionsretten - jeg er siden hen vendt tilbage til Parlamentet. Mit arbejde har ændret sig i årenes løb: Korte radionyheder og podcasts er det sidste nye. Der er kommet maskiner  til for at hjælpe oversætterne, men de kan samtidig også opfattes som en trussel. Jeg mener dog stadig, at der vil være behov for oversættere i fremtiden.
Som oversætter i Parlamentet er jeg med til at fremme flersprogethed og tværkulturelt samarbejde i Europa. Det gør mig stadig varm om hjertet at se EU-landenes flag vaje i vinden.

Patrycja LASKOWSKA, polsk afdelingschef og tidligere kvalitetskoordinator
Patrycja LASKOWSKA, polsk afdelingschef og tidligere kvalitetskoordinator

Med en baggrund i anvendt lingvistik og sociologi har jeg altid gerne villet arbejde i et multikulturelt og flersproget miljø. Jeg startede med at arbejde med EU's førtiltrædelsesprogrammer, hvorefter jeg arbejdede i Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg, inden jeg endelig blev ansat i Europa-Parlamentet.
Som kvalitetskoordinator var jeg ansvarlig for kvalitetssikringen i den polske oversættelsesafdeling. Med andre ord koordinerede jeg alle de opgaver, der er afgørende for at sikre kvaliteten af de oversættelser, vi udarbejder. Som afdelingschef har jeg nu ansvaret for et hold af oversættere og assistenter. Den største udfordring? At vi skal holde trit med det dynamiske miljø, vi arbejder i, men det er også det, jeg bedst kan lide ved dette arbejde.Andrew WALKER, engelsk oversætter
Andrew WALKER, engelsk oversætter

Jeg har en fuldkommen engelsk baggrund, og ingen andre i min familie taler fremmedsprog. Jeg læste fransk og tysk på universitetet og blev oversætter, fordi jeg kunne lide at arbejde med sprog, og jeg var  tilsyneladende god til det. Min største udfordring er altid at udarbejde ægte oversættelser, som formidler betydningsindholdet af originalteksten på idiomatisk engelsk. Jeg har i de seneste år  haft lejlighed til at forsøge at videregive min viden til vores praktikanter -  det har været en stor oplevelse.

Emmanuel POCHET, fransk oversætter
Emmanuel POCHET, fransk oversætter

Jeg er født i Belgien og er af delvis polsk afstamning. Som barn lærte jeg først polsk af min "babcia" ("bedstemor" på polsk), dernæst nederlandsk, og snart herefter fulgte tysk, som indtil videre er mit foretrukne fremmedsprog. Temmelig uventet fik jeg på grund af min uddannelse inden for oversættelse job som underviser i fransk, mit modersmål, i Centraleuropa efter 1990; en seksårig arbejds- (og livs-) erfaring, som jeg aldrig glemmer. Mit endelige mål forblev imidlertid oversættelse , og gennem EPSO fik jeg i 2008 omsider foden indenfor i Generaldirektoratet for Oversættelse. Jeg har i årenes løb haft mulighed for bl.a. at udvikle mine sprog og færdigheder, lære og tilegne mig nye, stå for intern undervisning, hjælpe med at udvælge nye kolleger og være med til at udvikle nye værktøjer. Vores jobprofil er blevet mere teknisk, men også meget forskelligartet. Der er nogle, som mener, at maskinoversættelse senest i 2027 vil være på linje med den menneskelige oversættelse, men man kan godt regne med, at oversættere stadig vil gøre sig gældende et stykke tid endnu!

En dag i en oversætters liv: Agnes Dijk, nederlandsk oversætter