Praksa

Trije mladi ljudje z dvignjenim palcem izražajo zadovoljstvo

Kdaj se prijaviti

Za obdobje od oktobra do februarja
  • Prijavite se lahko v maju: od 1. do 31. maja

Za obdobje od marca do julija
  • Prijavite se lahko v oktobru: od 1. do 31. oktobra

So jeziki vaša strast? Želite biti pripravnik pri nas?

Evropski parlament ponuja plačano prakso za obdobje petih mesecev. Praktikanti lahko izboljšajo svoje prevajalske in jezikovne spretnosti in pridobijo izkušnje na področjih informacijske tehnologije, uprave, načrtovanja ali komuniciranja, obenem pa poglobijo svoje znanje o dejavnostih Evropskega parlamenta.

Kandidati za prakso morajo med drugim:
  • biti stari najmanj 18 let na dan začetka prakse;
  • imeti univerzitetno diplomo;
  • dokazati, da niso delali za institucijo ali organ EU več kot dva zaporedna meseca;
  • odlično obvladati en uradni jezik Evropske unije ali uradni jezik države kandidatke za pristop k Evropski uniji in dobro znati dva druga uradna jezika Evropske unije.

V 60 sekundah boste spoznali IT praktikanta Francesca.

V 60 sekundah boste spoznali praktikantko prevajanja Filipo.