skip to content

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Continue
 
 
 

Mae bywyd diwylliannol Cymru wedi cael ei gyfoethogi gan fewnfudwyr o Ewrop, Trafodwch! - Nos Wener 14 Mawrth

Comedi, barddoniaeth a diwylliant Cymraeg a'r UE?! Dewch i ymuno a ni am noson o adloniant a thrafodaeth!

Gall gwerthoedd diwylliannol Cymraeg goroesi a ffynnu mewn byd sy'n ehangu'n fwyfwy.  Beth fyddai Dylan Thomas wedi'i feddwl ohono?  Ymunwch mewn noson o hwyl sydd yn addo procio'r meddwl.

Panelwyr

Cadeirwyd y ddadl gan Jamie Owen o'r BBC

Yr Athro Heaven Crawley – Arbenigwr Mudo
Arwel Gruffydd Cyfarwyddwr Artistig - Theatr Genedlaethol Cymru
Rhys Taylor Is-Lywydd   Addysg a Lles   – Prifysgol Bangor  
Geraint Talfan Davies OBE Cadeirydd, Sefydliad Materion Cymreig

Darlleniad barddoniaeth gan

Paul Henry Bardd

Adloniant

Chris "Korkey" Corcoran Digrifwr

Cefnogwyd y digwyddiad hwn gan European Commission Office in Wales

Lleoliad: Canolfan Dylan Thomas,  Somerset Place, Abertawe SA1 1RR
Amser: 18.00 - 20.00