Návštěvy jednacího sálu ve Štrasburku 

Návštěvy jednacího sálu ve Štrasburku

Štrasburk
Evropský Parlament

V Evropském parlamentu jsou návštěvníci vítáni po celý rok. V době, kdy neprobíhá plenární zasedání, si jej můžete prohlédnout vlastním tempem.

60'
20-75
FR, DE, EN

Návštěvy jednacího sálu ve Štrasburku

Štrasburk
Evropský Parlament

New opening hours: groups without a booking and individual visitors can now visit any time during opening hours. See the timetable below.

Návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku zahrnuje jednací sál a parlamentarium Simone Veilové.

Návštěvu Evropského parlamentu ve Štrasburku lze uspořádat pro skupiny 10 až 75 osob (větší skupiny po domluvě). Skupiny čítající méně než 10 osob jsou považovány za individuální návštěvníky. Jednotlivci si návštěvu nerezervují, pro skupiny je však povinná. Při vstupu do Evropského parlamentu je třeba předložit platný průkaz totožnosti.

V neděli, ve dnech pracovního volna a ve dnech státních svátků je Evropský parlament uzavřen. V roce 2019: 01/11, 02/11, a od 23/12 do 04/01/2020 včetně. V roce 2020: 09/04, 10/04, 11/04, 13/04, 01/05, 9/05, 21/05, 22/05, 29/05, 30/05, 01/06, 14/07, 15/08, 02/11 a od 24/12 do 04/01/2021 včetně.

Skupiny

Součástí návštěvy pro skupiny je prohlídka Evropského parlamentu s průvodcem včetně návštěvy galerie jednacího sálu určené pro veřejnost.

Návštěvy mimo týdny plenárního zasedání probíhají ve francouzštině, v němčině a v angličtině.

Za určitých podmínek (v závislosti na počasí, velikosti skupiny a dalších faktorech) mohou skupiny navštívit panoramatickou terasu. Tato terasa nabízí pohled na Evropský parlament z jedinečné perspektivy a působivý výhled na Štrasburk.

Individuální návštěvy

Jedné prohlídky se může zúčastnit maximálně 75 návštěvníků. Místa jsou jim přidělována v pořadí, v jakém přišli. Více informací naleznete níže v časovém rozvrhu. 30 minut před začátkem prohlídky se prosím dostavte ke vchodu pro návštěvy.

Otevírací doba

pondělí – čtvrtek pátek sobota
11:30; 15:00−17:00 11:30; 13:00−17:00 9:30−12:00; 13:00−17:00
pondělí – čtvrtek
11:30; 15:00−17:00
pátek
11:30; 13:00−17:00
sobota
9:30−12:00; 13:00−17:00

Special opening hours from 29/11 to 14/12

 

pondělí – sobota
9:30−12:00; 13:00−17:00
pondělí – sobota
9:30−12:00; 13:00−17:00
 
 
 
 

Bezpečnost

Pro vstup do budov Evropského parlamentu potřebujete platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Všichni návštěvníci a jejich zavazadla procházejí před vstupem bezpečnostní kontrolou podobnou kontrolám na letišti. Jsou zakázány střelné zbraně, výbušniny, hořlavé látky, pepřové spreje, ostré předměty a další předměty, které by mohly být považovány za zbraně. V souladu s francouzskými vnitrostátními právními předpisy mohou být některé zakázané předměty předány policii.

Fotografování a filmování je v prostorách určených pro návštěvníky povoleno, ale je zakázáno v bezpečnostní zóně během plenárního zasedání i na galerii v jednacím sále.

Přístupnost

Evropský parlament se neustále snaží zlepšovat přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. Informujte nás předem, jestliže budete vy nebo někdo z vaší skupiny potřebovat zvláštní pomoc.

Individuální návštěvy

Skupiny

Stravovací a jiná zařízení

V prostorách pro návštěvníky se nachází kavárna s osvěžujícími nápoji a chutným občerstvením a obchod se suvenýry.  Restaurace pro návštěvníky je určena skupinám a je třeba si ji rezervovat.

Evropský Parlament

Budovy Louise Weiss
1, Allée du Printemps
F-67070 Štrasburk

Jak se k nám dostanete?

Využijte internetové stránky SNCF (francouzské dráhy).

invalidní vozík
Wi-fi

Praktické informace

Pokračujte v návštěvě

  

Památník Alsaska-Moselska

Štrasburk
Další internetové stránky
0
99
let
2h
15-35
Během plenárního zasedání

Návštěvy jednacího sálu ve Štrasburku − Plenární

Štrasburk
Evropský Parlament
60' - 150'
10-100
24

Parlamentarium Simone Veilové

Štrasburk
Evropský Parlament
10-100