Κορονοϊός: κατευθυντήριες γραμμές για τους επισκέπτες 

Κορονοϊός: κατευθυντήριες γραμμές για τους επισκέπτες

Βρυξέλλες
Στρασβούργο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει σε εφαρμογή μέτρα για την προστασία των επισκεπτών και του προσωπικού σε όλες τις εγκαταστάσεις του.  

Κορονοϊός: κατευθυντήριες γραμμές για τους επισκέπτες

Βρυξέλλες
Στρασβούργο

Όπως γνωρίζετε, η πανδημία του COVID-19 έχει επεκταθεί σε διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει προληπτικά μέτρα.

Όλες οι δραστηριότητες επισκεπτών έχουν ανασταλεί (eκτός του Europa Experiences in: Κοπεγχάγη, Helsinki, Ταλίν)
Τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν μέχρι νεωτέρας.

Τα μέτρα αυτά είναι προσωρινά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί την κατάσταση και προσαρμόζει ανάλογα τα μέτρα του.

Στο μεταξύ, μπορείτε να ανακαλύψετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω διαδικτυακών πηγών και δραστηριοτήτων

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. 

Τελευταία ενημέρωση: 29/10/20
 

Πρακτικές πληροφορίες