Cuairt ar an bParlamentarium le linn an choróinvíris 

Cuairt ar an bParlamentarium le linn an choróinvíris

An Bhruiséil
An Parlamentarium

Tá bearta sláinteachais agus sábháilteachta i bhfeidhm chun cuairteanna a thabhairt ar an bParlamentarium le linn phaindéim an choróinvíris a cheadú. Léigh an fhaisnéis seo go cúramach chun ullmhú do do chuairt.

60'
6
24

Cuairt ar an bParlamentarium le linn an choróinvíris

An Bhruiséil
An Parlamentarium

Tabhair do d’aire an méid seo a leanas:

 • I bhfianaise taispeántas an-idirghníomhach agus iarrachtaí chun an baol éillithe a laghdú, ní bheidh rochtain ag cuairteoirí ach ar na codanna seo a leanas de thaispeántas an Pharlamentarium: codanna atá tiomnaithe do stair na hEorpa, do lánpháirtiú na hEorpa, do Pharlaimint na hEorpa, agus do phictiúrlann 360°. Íoslódáil an plean le haghaidh tuilleadh sonraí. 
 • Leanann gach cuairteoir conair sheasta le linn a gcuairte.
 • Ní bheidh an Cluiche Ról-Imeartha ar fáil go dtí go bhfógrófar a mhalairt.
 • Faoi reachtaíocht reatha na Beilge, tá na cuairteanna teoranta do dhaoine aonair agus do chuairteoirí ón teaghlach céanna (uasmhéid 6). Ní fhéadfaidh an chuairt dul thar uastréimhse 60 nóiméad.
 • Tá siopa an Pharlamentarium ar oscailt. Beidh an siopa caife dúnta go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

 

Uaireanta oscailte

Níl aon athrú orthu sin. Tá an iontráil dheireanach 90 nóiméad roimh an am dúnta.

Dé Luain 13:00-18:00, Dé Máirt go Dé hAoine 9:00-18:00, Dé Sathairn/Dé Domhnaigh 10:00-18:00.

Áirithint éigeantach

Chun cuairteoirí a scaipeadh go sábháilte i rith an lae, tá uaschuóta in aghaidh na huaire i bhfeidhm. Iarrtar ar chuairteoirí sliotán ama a chur in áirithe dá gcuairt. 

Cuir do chuairt in áirithe ar líne no air a ’fòn, le do thoil (+32 2 283 2222). Feumaidh tu a bhith co-dhiù 18 bliadhna a dh'aois gus àite a ghleidheadh ​​air-loidhne.

I gcás nach féidir le cuairteoirí a sliotán ama a chur in áirithe, féadfaidh siad dul i dteagmháil leis an deasc faisnéise ag an mbealach isteach lena fháil amach an bhfuil sliotáin ama le haghaidh cuairte fós ar fáil.

Iarrtar ar chuairteoirí aird a thabhairt ar a sliotán a oiread agus is féidir.

Bearta sláinteachais le linn cuairte

Chun cuairt shábháilte thaitneamhach a chinntiú do gach duine, iarrtar ar chuairteoirí aird a thabhairt ar na bearta seo a leanas:

 • Laistigh den Pharlamentarium, tá maisc phobail éigeantach do chuairteoirí os cionn 12 bliana d’aois. Moltar iad freisin do leanaí.
 • Ní mór na rialacha maidir le scaradh shóisialta a chur i bhfeidhm. Iarrtar ar chuairteoirí achar 1.5 m ar a laghad a choinneáil.
 • glóthach dífhabhtaithe ar fáil ag an mbealach isteach agus ar fud an taispeántais. Moltar do chuairteoirí é a úsáid le linn a gcuairte.
 • Déantar seiceáil slándála ag an mbealach isteach, lena n-áirítear seiceáil teochta trí scanóir.
 • Is féidir le cuairteoirí na taisceadáin sa seomra cótaí a úsáid. Déantar iad seo a dhífhabhtú tar éis gach úsáide. Iarrtar ar chuairteoirí taisteal chomh héadrom agus is féidir. Ní ligtear isteach málaí móra agus tralaithe; Ceadaítear málaí láimhe agus málaí droma beaga nuair a dhéantar iad a stóráil sa seomra cótaí.
 • Oibríonn an Parlamentarium le treoracha pearsanta meán agus le scáileáin tadhaill le linn an taispeántais ar fad.  Chun an riosca éillithe a laghdú a mhéid is féidir, tá cluaisíní aon uaire agus pinn tadhaill ar fáil do gach cuairteoir. Is féidir cluasáin phearsanta agus pinn tadhaill phearsanta a úsáid freisin agus is féidir iad a dhífhabhtú tráth thabhairt amach na dtreoracha meán pearsanta.
 • Léirítear conair aontreo tríd an bParlamentarium trí mharcálacha ar an urlár agus ar na painéil (lena n-áirítear na bealaí isteach).  Iarrtar ar chuairteoirí an chonair seo a leanúint.
 • Déantar gach trealamh agus ábhar (mar a dhéantar leis na treoraithe meán pearsanta agus eilimintí taispeántais idirghníomhacha) chomh maith leis na háiseanna sláintíochta poiblí agus limistéir íogaire eile (hanlaí, doirse) a ghlanadh go rialta.

Cad eile is féidir a dhéanamh chun tú féin agus cuairteoirí eile a chosaint?

 • Má mhothaíonn cuairteoirí tinn nó má bhí teagmháil le déanaí acu (laistigh de 14 lá anuas) le duine tinn, ba cheart an chuairt a chur ar athló.
 • Ba cheart do chuairteoirí a lámha a ní go minic le gallúnach agus uisce.
 • Ba cheart do chuairteoirí achar 1.5 méadar ar a laghad a choinneáil agus iad lasmuigh.
 • Ba cheart do chuairteoirí teorainn a chur le líon na ndaoine lena mbuaileann siad.
 • Ba cheart do chuairteoirí aghaidhmhasc a chaitheamh ar iompar poiblí agus i spásanna gnóthacha poiblí.
 • Ba cheart do chuairteoirí casacht nó sraoth a dhéanamh isteach i gciarsúr páipéir nua gach uair agus ansin é a chaitheamh isteach i mbosca bruscair dúnta. Mura bhfuil ciarsúir pháipéir ar fáil, ba cheart do chuairteoirí casacht nó sraoth a dhéanamh isteach i mbacán a láimhe.

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi víreas COVID-19 agus faoi na bearta coisctheacha sa Bheilg, téigh chuig www.info-coronavirus.be. 

Tá Parlaimint na hEorpa ag coinneáil súil ar an staid i bhfíor-am agus déanfaidh sí bearta a oiriúnú dá réir.

An leagan is deireanaí: 12/06/20