Parlaimint na hEorpa in Strasbourg 

Parlaimint na hEorpa in Strasbourg

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa

Siúil dorchlaí Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg, féach ar sheomra díospóireachta a Sheomra Tionóil agus caith súil ar Pharlamentarium Simone Veil.

60'
20-75
24

Parlaimint na hEorpa in Strasbourg

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa

Trí chuairt a thabhairt ar an seomra díospóireachta parlaiminteach, faigheann daoine deis den chéad scoth chun atmaisféar uathúil na parlaiminte trasnáisiúnta is mó ar domhan a thógáil isteach. Is ann a thionóltar na díospóireachtaí is tábhachtaí de Pharlaimint na hEorpa agus reáchtáladh mórán vótaí stairiúla ann.

Tá cuairt ar Pharlamentarium Simone Veil san áireamh sna cuairteanna uile ar Pharlaimint na hEorpa. Leis an dinimic agus leis an taispeántas idirghníomhach, tugtar léargas praiticiúil do shaoránaigh, idir shean agus óg, ar ról Pharlaimint na hEorpa, ar a ghrúpaí polaitiúla agus ar obair a Feisirí.

Féach: Cad é Parlaimint na hEorpa?

San fhíseán seo do chuairteoirí ar Strasbourg, is féidir éisteacht le foireann Pharlaimint na hEorpa ag labhairt faoin gcaoi a n-oibríonn sí agus faoin gcaoi a ndéantar dlíthe Eorpacha.

 

 

Grúpaí ag a bhfuil áirithint le haghaidh turas treoraithe (Covid-19 – Gníomhaíocht ar fionraí)

I féidir le grúpaí (níos mó ná 20 duine) a gcuairt a chur in áirithe le turas treoraithe i mBéarla, i bhFraincis nó i nGearmáinis roimh ré ar líne. Tugtar faoi deara gur féidir grúpaí éagsúla a chomhcheangal le haghaidh turais. Ní mór áirithintí a dhéanamh 2 lá oibre ar a laghad roimh ré.

D’fhéadfadh cuid den chuairt tarlú agus leas á bhaint as na treoracha ilmheán atá ar fáil i 24 theanga.

D’fhéadfadh grúpaí ag a bhfuil áirithint a bheith in ann cuairt a thabhairt ar an áit suí amuigh le leathanradharc, ach braitheann an chuairt ar imthosca áirithe, amhail an aimsir agus méid an ghrúpa. Tá radharc ar leith ar Pharlaimint na hEorpa le fáil ón áit suí amuigh, chomh maith le radhairc áille de Strasbourg.

Déan cuairt le haghaidh grúpa a chur in áirithe ar líne

Grúpaí gan áirithint (Covid-19 – Gníomhaíocht ar fionraí) agus cuairteoirí aonair

Cuirtear fáilte roimh ghrúpaí gan áirithint agus cuairteoirí aonair le linn na n-uaireanta oscailte a tháispeántar thíos. Reáchtáiltear cuairteanna agus leas á bhaint as treoracha ilmheán atá a fáil i 24 theanga. D’fhéadfadh sé nach mbeadh treoracha ilmheán ar fáil ag amanna gnóthacha den lá. Má tharlaíonn sé sin, beidh baill foirne i láthair chun ceisteanna a fhreagairt agus labhairt faoi Pharlaimint na hEorpa i mBéarla, i bhFraincis agus i nGearmáinis.

Uaireanta Oscailte

Luan-Dé satharn
09:30 - 12:00; 13:00 - 17:00
Luan-Dé satharn
09:30 - 12:00; 13:00 - 17:00
 
 
 
 

Tha an inntrigeadh mu dheireadh aig 17h00.

Tabhair faoi deara go mbíonn Parlaimint na hEorpa dúnta Dé Domhnaigh, ar laethanta dúnta oifige agus laethanta saoire poiblí.

In 2021: 01/04 – 05/04, 01/05, 13/05 – 15/05, 24/05, 28/05 – 29/05, 14/07, 01/11 – 02/11, 23/12 – 01/01/22.

Bearta Covid-19

Léigh na bearta seo a leanas, le do thoil, ionas go mbeidh cuairt shábháilte agat (An leagan is deireanaí: 24/09/20):

  • Ní gá áirithint a dhéanamh chun cuairt a thabhairt orainn.
  • Is le treoracha ilmheán 24 theanga amháin a eagraítear na cuairteanna.
  • Is féidir le 6 ar a mhéad cuairt a thabhairt le chéile.
  • Ní mór duit do mhasc aghaidhe féin a tabhairt leat.
  • Déanfar seiceáil teochta ort ag an mbealach isteach agus ní bheidh cead agat dul isteach má tá do theocht os cionn 37.7 °C.
  • Leanann cuairteanna bealach seasta agus d’fhéadfadh sé go mbeadh codanna áirithe den taispeántas dúnta.
  • Ní mór duit 1.5 m a choinneáil ó chuairteoirí eile.
  • Tá na cuairteanna teoranta do 45 nóiméad.
  • Tá gnáthuaireanta oscailte i bhfeidhm.

Slándáil

Is gá doiciméad aitheantais bailí (cárta aitheantais nó pas) a bheith agat chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa.

Déanfar seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála roimh dhul isteach. Tá cosc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a d’fhéadfaí a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Beilge, d’fhéadfaí nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt ar láimh do na póilíní.

Ceadaítear grianghrafadóireacht agus scannánú i limistéar na gcuairteoirí ach bíonn cosc orthu sa limistéar slándála agus i ngailearaí an tSeomra Tionóil i rith seisiún iomlánach.

Inrochtaineacht

Tá Parlaimint na hEorpa tiomanta d'fheabhsú seasta na rochtana do dhaoine atá faoi mhíchumas. Má bhíonn gá agat nó ag duine éigin i do ghrúpa le cúnamh speisialta, tabhair fógra dúinn roimh ré.

Cuairteoirí aonair

Grúpaí

Saoráidí (Covid-19 – Gníomhaíocht ar fionraí)

I limistéar na gcuairteoirí tá caifé le deochanna fuara agus sneaiceanna blasta agus siopa bronntanas nach mbíonn oscailte ach amháin le linn seachtainí seisiún iomlánach. Cuirtear ceaintín na gcuairteoirí ar fáil do ghrúpaí le háirithint.

Pharlaimint na hEorpa

Togalach Louise Weiss
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Conas an áit a bhaint amach

Breathnaigh ar láithreán gréasáin SNCF (iarnróid na Fraince)

Réitigh do dhaoine dalla
Caifé
Réitigh do dhaoine bodhra
Bialann
Míchumas luaile
Wi-fi

Eolas praiticiúil

Lean le do chuairt

  

Cuimhneachán Alsace-Moselle

Strasbourg
Suíomhanna gréasáin eile
0
99
bliana
2h
15-35
Le linn an tseisiúin iomlánaigh

Parlaimint na hEorpa in Strasbourg – Seisiún Iomlánach

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa
60' - 150'
10-100
24

Parlamentarium Simone Veil

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa
1-100
24