Rokovacia sála Európskeho parlamentu 

Rokovacia sála Európskeho parlamentu

Brusel
Rokovacia sála

V Bruseli sa nachádzajú hlavné kancelárie poslancov Európskeho parlamentu. Návšteva rokovacej sály je vynikajúcou možnosťou, ako zažiť vzrušujúcu atmosféru najväčšieho nadnárodného parlamentu na svete a oboznámiť sa s jeho úlohou a právomocami.

30-90'
10-100
24

Rokovacia sála Európskeho parlamentu

Brusel
Rokovacia sála

Rokovacia sála pojme všetkých poslancov Európskeho parlamentu. Počas plenárnych schôdzí prebiehajú v rokovacej sále najväčšie a najdôležitejšie rozpravy Európskeho parlamentu a často je kulisou historicky významných hlasovaní. Návštevy sú zdarma. Návštevu pre skupiny je nutné vopred objednať, v prípade individuálnych návštevníkov však rezervácia nie je potrebná.

V kalendári Európskeho parlamentu si môžete overiť, kedy sa v Bruseli konajú plenárne schôdze – sú označené červenou farbou a konajú sa od stredy do štvrtka štyrikrát ročne.

Návštevy sa nekonajú počas víkendov, dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov. V roku 2019: 10. 6., 15. 8., 1. 11. a od 24. 12. do 2. 1. 2020 (vrátane).

Individuálni návštevníci

Individuálni návštevníci môžu rokovaciu sálu navštíviť s multimediálnym sprievodcom, zúčastniť sa individualizovanej prednášky alebo sledovať plenárnu schôdzu. Návštevy sú dostupné pre jednotlivcov, rodiny a malé skupiny do 10 ľudí. Deti mladšie ako 14 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Ku vchodu pre návštevníkov sa treba dostaviť 15 minút pred začiatkom návštevy.

Multimediálni sprievodcovia

Navštívte rokovaciu sálu vlastným tempom s multimediálnym sprievodcom, ktorý je dostupný v 24 oficiálnych jazykoch EÚ. Návšteva s multimediálnym sprievodcom trvá približne 60 minút. Počas plenárnych schôdzí nie sú návštevy s multimediálnym sprievodcom možné.

Multimediálneho sprievodcu si môžete stiahnuť ešte pred začiatkom návštevy. Aplikácia „EP Visit“ je dostupná v službách Apple Store a Google Play. Aplikácia nefunguje mimo priestoru rokovacej sály vyhradeného pre návštevníkov.

 

Návštevné hodiny

pondelok až štvrtok piatok
od 9.00 do 16.00 h od 9.00 do 12.00 h
pondelok až štvrtok
od 9.00 do 16.00 h
piatok
od 9.00 do 12.00 h
 
 

Prednášky o živote Parlamentu

Využite možnosť zúčastniť sa individualizovanej návštevy spojenej s prednáškou o činnostiach a úlohe Európskeho parlamentu. Prednášky sa konajú v pondelok a v letnom období každý deň (pozri harmonogram nižšie). Trvajú od 30 do 60 minút a môžu prebiehať v angličtine a francúzštine (prípadne v iných jazykoch podľa dostupnosti).

Kalendár prednášok: september až jún

pondelok
11.00 a 15.00 h
pondelok
11.00 a 15.00 h
 
 
 
 

Kalendár prednášok: júl a august

pondelok až štvrtok piatok
11.00 a 15.00 h 11.00 h
pondelok až štvrtok
11.00 a 15.00 h
piatok
11.00 h
 
 

Sledujte plenárnu schôdzu

Počas plenárnych schôdzí je pre individuálnych návštevníkov k dispozícii obmedzený počet miest, z ktorých môžu počas jednej hodiny sledovať schôdzu. Vstup je umožnený v závislosti od kapacity voľných miest. V kalendári môžete nájsť dátumy plenárnych schôdzí v Bruseli.

Návštevné hodiny počas plenárnych schôdzí

streda štvrtok
od 15.00 do 17.30 h od 9.00 do 12.00 h
streda
od 15.00 do 17.30 h
štvrtok
od 9.00 do 12.00 h
 
 

Skupiny

Návšteva rokovacej sály sa organizuje pre skupiny 10 až 100 návštevníkov a musí sa rezervovať 2 až 3 mesiace vopred. Žiadosti sú podmienené dostupnosťou miestností a rečníkov.

Skupinové návštevy trvajú jednu až dve hodiny a pozostávajú z individualizovanej prednášky zamestnanca o úlohe a právomociach Európskeho parlamentu, času vyhradeného na zodpovedanie otázok a návštevy galérie rokovacej sály. Návštevy môžu prebiehať vo všetkých 24 jazykoch EÚ a konajú sa od pondelka do piatka. V závislosti od kalendára Európskeho parlamentu môžu skupiny sledovať z galérie počas jednej hodiny plenárnu schôdzu.

Vedúci skupín môžu návštevu rezervovať vyplnením online formulára.

Kombinované návštevy viacerých objektov

V žiadosti o rezerváciu uveďte, či chcete kombinovať návštevu rokovacej sály s Parlamentáriom a/alebo Domom európskej histórie. Včasné informovanie zabezpečí hladký priebeh návštevy.

Umelecká zbierka Európskeho parlamentu

Návštevníci rokovacej sály môžu vidieť aj časti umeleckej zbierky Európskeho parlamentu.

Zbierka pozostáva z 387 diel moderného umenia z členských štátov Európskej únie so zameraním na sľubných mladých umelcov. Európsky parlament prijal aj viac ako 120 umeleckých diel formou daru a pravidelne vystavuje zapožičané diela.

 

Bezpečnosť

Na vstup do budov Európskeho parlamentu sa vyžaduje platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).

Pred vstupom prechádzajú všetci návštevníci a všetky tašky bezpečnostnou kontrolou ako na letiskách. Zbrane, výbušniny alebo horľaviny, obranné spreje, ostré veci a ďalšie predmety, ktoré by sa dali považovať za zbrane, sú zakázané. V súlade s belgickými právnymi predpismi môžu byť niektoré zakázané predmety odovzdané polícii.

Fotografovanie a filmovanie je povolené v časti určenej pre návštevníkov, ale zakazuje sa v bezpečnostnej zóne a na galérii rokovacej sály počas plenárnych schôdzí.

Prístupnosť

Naši zamestnanci budú počas návštev radi spolupracovať s tlmočníkmi do posunkovej reči. Za zabezpečenie služieb takýchto tlmočníkov zodpovedajú vedúci skupín.

Informujte nás vopred, ak potrebujete osobitnú pomoc.

Zariadenia

V budove Paul-Henri Spaak je jedáleň, ktorá je však dostupná len skupinám na základe rezervácie.

Rokovacia sála

budova Paul-Henri Spaak
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
B-1047 Brusel
Belgicko

Ako sa k nám dostať

Najbližšou stanicou pri Európskom parlamente je stanica Brusel – Luxemburg.

Wi-fi

Praktické informácie

Pokračovať v návšteve

  

Dom európskej histórie

Brusel
Dom európskej histórie
90'
10-150
24

Parlamentárium

Brusel
Parlamentárium
90'
10
24

Rolová hra

Brusel
Parlamentárium
14
18
rokov
150'
16-32
24

Stanica Európa

Brusel
Stanica Európa
15'
1
24