Начална страница

Поздравления за избирането Ви за член на Европейския парламент!

Уважаеми(-а) г-н/г-жо член на ЕП, поздравления за избирането Ви за член на Европейския парламент! Независимо дали сте избран(-а) за първи път или преизбран(-а), целта на настоящия уебсайт е да Ви предостави полезна информация, която да Ви позволи да се справите безпроблемно и ефикасно с административните формалности. По този начин Вие ще можете да започнете да изпълнявате мандата си възможно най-бързо.

Европейският парламент и неговата администрация биха искали да осигурят безпроблемно и ефективно започване на Вашия мандат, като същевременно Ви предлагат висококачествени услуги по най-достъпния, съобразен с ресурсите и прозрачен начин.

 • Европейският парламент Ви приветства в определена зона в помещенията си в Брюксел и Страсбург, наречена „Welcome Village“ (салон за посрещане на новите членове на ЕП).

  Всички административни служби на Европейския парламент ще присъстват в Welcome Village, за да Ви помогнат да се справите с всички необходими формалности, без да е необходимо да преминавате от една служба в друга в различните сгради. Освен това информационни щандове на службите на Парламента, политическите групи и други организации ще Ви предложат полезна информация и съвети, за да се запознаете по-бързо с Вашата роля на член на Европейския парламент.

  Организацията по посрещането ще бъде под формата на щандове и маси, които ще бъдат обслужвани от специализиран многоезичен персонал на Ваше разположение, за да Ви предостави съвети и обяснения и да Ви помогне при административните формалности.

  Салонът за посрещане „Welcome Village“ ще бъде отворен:

  В Брюксел, 11* юни – 12 юли 2024 г.

  Салони на членовете на ЕП, на приземния етаж на сградата „СПИНЕЛИ“

  (*) На 11 юни 2024 г., вторник, салонът за посрещане ще бъде отворен от 12.00 до 18.00 ч. Членовете на ЕП ще могат да направят временната си регистрация и да предприемат административни стъпки на този ден, при условие че Парламентът е получил предварителна информация за тях от съответната държава членка.

  понеделник 10:00 – 18:00 ч.

  вторник – четвъртък 9:00 – 18:00 ч.

  петък 9:00 – 13:30 ч

  Съществуват три пункта за срещи (вж. плана по-долу):

  • на входа на сграда „СПИНЕЛИ“ от еспланадата Симон Вейл — площад „Люксембург“
  • на входа на сградата „СПИНЕЛИ“ от ул. „Wiertz“ и подземния паркинг на Парламента
  • на третия етаж на сградата „СПИНЕЛИ“

  В Страсбург, 15 юли - 19 юли 2024 г.

  Galerie Colombo, 1-ви етаж на сграда „ВАЙС“

  понеделник 12:00 – 18:00 ч.

  вторник – четвъртък 9:00 – 18:00 ч

  петък 9:00 – 13:30 ч.

  Има пункт за срещи на главния вход на сграда „ВАЙС“, намиращ се на ул. „Allée du Printemps“.

 • Приложението EP Welcome App ще Ви обясни от A до Я какво трябва да направите и как най-добре да се подготвите за пристигането си в „Welcome Village": как да резервирате слот за вашата регистрация в „Welcome Village", как да резервирате превоза от летището или железопътната гара до Парламента или, ако предпочитате, да направите собствени постъпки за обществения транспорт, да посочите конкретни проблеми, свързани с мобилността, и да поискате специална помощ, да знаете какви документи трябва да подготвите и носите със себе си, да получите информация за настаняването в Брюксел и Страсбург, да получавате информация и планиране на заседанията, да поискате Ваш личен помощник и много други.

  Приложението EP Welcome App ще бъде Вашият най-надежден и полезен инструмент през първите Ви дни в Европейския парламент!

  Поискайте персонализиран достъп до приложението, като кликнете тук.

 • Важна забележка:

  Моля, имайте предвид, че докато Европейският парламент не получи официално потвърждение за членовете на ЕП, избрани във Вашата държава членка, ще Ви бъде предоставен достъп до Welcome Village, за да можете да отметнете повечето административни формалности преди началото на Вашия мандат на 16 юли. При пристигането Ви в Welcome Village ще бъдете помолени да подпишете формуляр, в който се потвърждава временният характер на услугите по посрещане, предлагани от Парламента.

  След като Парламентът получи официалното потвърждение на членовете на ЕП, избрани във Вашата държава членка, Вашата акредитация може да бъде обработена и ще бъдете приканени да изпълните всички неизпълнени формалности.

  За да създадете личното си досие в Европейския парламент и да започнете да упражнявате мандата си, трябва да представите:

  • валиден паспорт или друг документ за самоличност;
  • информация за Вашата банкова сметка (поради причини, свързани с прозрачността, са необходими два отделни документа с данни за банковата сметка, съдържащи IBAN номер, BIC код и наименование/адрес на банката);


  За административни цели и с цел повишаване на прозрачността и почтеността от членовете на ЕП се изисква да предоставят определена лична и финансова информация и да подпишат някои декларации:

  • Формуляр за данни на членовете на ЕП (при пристигане в салона за посрещане)
  • Декларацията за липса на основания за несъвместимост (само след като е получено официалното потвърждение за членовете, избрани в държавата членка, в която е избран членът на ЕП; Членовете на ЕП не могат да започнат да упражняват мандата си, преди да са подписали тази декларация)
  • Декларация за уместно поведение (в идеалния случай при пристигане в салона за посрещане; в съответствие с Правилника за дейността на Европейския парламент (приложение II) тя трябва да бъде подписана от кандидатите за длъжност най-късно преди гласуването в пленарна зала)
  • Декларация за частни интереси (най-късно до края на учредителната сесия за всички членове на ЕП; за кандидати за длъжност -- преди изборите)
  • Декларация за имущественото състояние (най-късно до края на учредителната сесия)
  • Декларация за осведоменост за конфликт на интереси (преди встъпване в длъжност -- само за заместник-председатели, квестори, председатели или заместник-председатели на комисия или делегация)

  За да могат да попълват и подават горепосочените декларации, и по-специално декларацията за имущественото състояние и декларацията за частни интереси, на членовете на ЕП настоятелно се препоръчва да проверят състоянието на своите активи и пасиви, доходите, получени от предишни професии (от юли 2021 г. насам), както и всички доходи, генерирани от странични дейности, които те също така могат да продължат да упражняват успоредно с мандата. На този етап не са необходими подкрепящи документи. Приложението EP Welcome App предоставя повече подробности относно съдържанието на различните декларации.

 • Учредителната сесия на Европейския парламент ще се състои в Страсбург от вторник, 16 юли 2024 г. в 10 ч., до петък, 19 юли 2024 г.

 • На разположение са опитни и специално обучени длъжностни лица на Парламента, наречени „MEP Welcome Aides" (помощници при посрещането на членовете на ЕП), които да Ви придружават на всичките 24 официални езика и да отговарят на Вашите въпроси през първите седмици в Европейския парламент. Ако желаете да Ви бъде определен помощник, информация за това можете да намерите в приложението Welcome App.

  Какво ще предложат те:

  • посрещане и приветствие, както и общо въведение в живота в Европейския парламент;
  • обиколка с придружител на сградите в Брюксел и/или Страсбург
  • информация относно възможностите за учене и развитие, които са на разположение на членовете на ЕП, като например задължително обучение, специални възможности за въвеждане във функциите, езикови курсове, подкрепа в областта на комуникацията и източници на информация и изследвания
  • седмична последваща среща за отговор на допълнителни въпроси до края на септември.

  Бихте ли искали да Ви бъде определен помощник още сега? Вашият помощник може да Ви помогне още преди пристигането Ви!

  Електронна поща: PERS-MEP-Welcome-Aides@europarl.europa.eu

  Телефон: +32 2 28 31500

  Мобилен телефон (whatsapp): +32 470 10 17 89

 • Ако все още имате въпроси преди пристигането Ви в Брюксел или Страсбург, можете да се свържете със следните служби:

  - Екип по посрещането (Welcome team)

  Телефонни номера: +32 477 99 60 60 или +32 477 99 70 70

  Електронна поща: members@europarl.europa.eu

  - Отдел за обслужване на едно гише на членовете на ЕП (One-Stop Shop for Members)

  Телефон: +32 2 28 44500

  Електронна поща: OSSforMEPs@europarl.europa.eu