Domovská stránka

Blahoželáme Vám k zvoleniu do Európskeho parlamentu!

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, blahoželáme Vám k zvoleniu do Európskeho parlamentu! Bez ohľadu na to, či ste boli zvolená/-ý po prvýkrát alebo opätovne, účelom týchto webových stránok je poskytnúť Vám užitočné informácie, ktoré Vám pomôžu bezproblémovo a efektívne vybaviť všetky administratívne formality. Budete tak môcť s výkonom Vášho mandátu začať čo najskôr.

Snahou Európskeho parlamentu a jeho administratívy je zaručiť hladký a efektívny začiatok Vášho mandátu a pritom Vám poskytnúť kvalitné služby spôsobom, ktorý je čo najviac prístupný, transparentný a zdrojovo efektívny.

 • Európsky parlament Vás privíta v uvítacom stredisku „Welcome Village“ vo svojich sídlach v Bruseli a v Štrasburgu.

  V stredisku na Vás budú čakať zástupcovia všetkých administratívnych útvarov Európskeho parlamentu, ktorí Vám pomôžu vybaviť všetky potrebné formality bez toho, aby ste museli prechádzať z jednej kancelárie útvaru do druhej v rôznych budovách. Okrem toho získate v informačných stánkoch útvarov Parlamentu, politických skupín a iných organizácií užitočné informácie a tipy, ako sa čo najrýchlejšie oboznámiť s úlohou poslankyne/poslanca Európskeho parlamentu.

  Privítanie teda bude mať formu stánkov a pultov so špecializovaným viacjazyčným personálom, ktorý Vám poradí, vysvetlí a pomôže s administratívnymi formalitami.

  Otváracie hodiny strediska:

  Brusel, 11.* jún – 12. júl 2024

  Salóny pre poslancov na prízemí budovy SPINELLI

  (*) V utorok 11. júna 2024 bude priestor Welcome Village otvorený od 12.00 do 18.00 h. Poslanci budú môcť v tento deň dokončiť svoju registráciu a vykonať administratívne úkony, ak Parlament už vtedy bude mať predbežné informácie o poslancoch zvolených v danom členskom štáte.

  Pondelok od 10.00 do 18.00 h

  Utorok až štvrtok od 9.00 do 18.00 h

  Piatok od 9.00 do 13.30 h

  K dispozícii sú tri miesta zrazu (pozri mapku):

  • pri vchode do budovy SPINELLI z Esplanade Simone Veil – Námestie Luxembourg,
  • pri vchode do budovy SPINELLI z Rue Wiertz a podzemných garáží Parlamentu,
  • na treťom poschodí budovy SPINELLI.

  Štrasburg, 15. júl – 19. júl 2024

  Galéria Colombo, 1. poschodie budovy WEISS

  Pondelok od 12.00 do 18.00 h

  Utorok až štvrtok od 9.00 do 18.00 h

  Piatok od 9.00 do 13.30 h

  K dispozícii je jedno miesto zrazu pri hlavnom vchode do budovy WEISS z ulice Allée du Printemps.

 • Aplikácia „EP Welcome App" Vám od A po Z vysvetlí, čo musíte urobiť a ako sa čo najlepšie pripraviť na príchod do Welcome Village: ako si rezervovať termín na registráciu vo Welcome Village, ako si rezervovať dopravu z letiska alebo železničnej stanice do Parlamentu alebo v prípade, že preferujete prostriedky hromadnej dopravy, ako si vybrať správnu trasu, ako vyriešiť konkrétny problém s mobilitou a požiadať o osobitnú asistenciu, informácie o tom, aké dokumenty si treba pripraviť a priniesť, ako získať informácie o ubytovaní v Bruseli a Štrasburgu či informácie o plánovaných schôdzach, ako požiadať o osobného uvítacieho asistenta a oveľa viac.

  Aplikácia „EP Welcome App" bude Vaším najdôveryhodnejším a najužitočnejším nástrojom počas prvých dní v Európskom parlamente!

  Požiadajte o personalizovaný prístup k aplikácii kliknutím sem.

 • Dôležité upozornenie:

  Upozorňujeme Vás, že kým Európsky parlament nedostane oficiálne potvrdenie o zvolených poslancoch vo Vašom členskom štáte, budete mať prístup do Welcome Village, aby ste mohli vybaviť väčšinu administratívnych formalít pred začiatkom Vášho mandátu 16. júla. Po príchode do Welcome Village Vás požiadame o podpísanie formulára o potvrdení dočasnej povahy uvítacích služieb ponúkaných Parlamentom.

  Keď Parlament dostane formálne potvrdenie poslancov zvolených vo Vašom členskom štáte, bude možné spracovať Vašu akreditáciu a budete môcť dokončiť všetky zvyšné administratívne záležitosti.

  Aby ste si mohli založiť Váš osobný spis v Európskom parlamente a začať vykonávať svoj mandát, musíte predložiť:

  • Váš platný pas alebo iný preukaz totožnosti,
  • Vaše bankové informácie (z dôvodov transparentnosti sú potrebné údaje o dvoch samostatných bankových účtoch obsahujúce číslo účtu vo formáte IBAN, kód BIC a názov/adresu banky).


  Na administratívne účely a v záujme väčšej transparentnosti a integrity sa od poslancov požaduje, aby poskytli niektoré osobné a finančné informácie a podpísali viacero vyhlásení:

  • informačný list poslanca (po príchode do strediska),
  • vyhlásenie o nezlučiteľných funkciách (až po doručení formálneho potvrdenia poslancov zvolených v členskom štáte, bez podpisu tohto vyhlásenia poslanci nemôžu začať vykonávať svoj mandát),
  • vyhlásenie o kódexe vhodného správania [najlepšie hneď po príchode do strediska, kandidáti na funkciu ho musia v súlade s rokovacím poriadkom Parlamentu (príloha II) podpísať najneskôr pred hlasovaním v pléne],
  • vyhlásenie o súkromných záujmoch (v prípade poslancov najneskôr do skončenia ustanovujúcej schôdze, v prípade kandidátov na funkciu pred voľbami),
  • vyhlásenie o majetku (najneskôr do skončenia ustanovujúcej schôdze),
  • vyhlásenie o informovanosti o konflikte záujmov (pred nástupom do funkcie - len u podpredsedníčok/podpredsedov, kvestorov, predsedníčok/predsedov alebo podpredsedníčok/podpredsedov výboru alebo delegácie).

  Aby mohli vyplniť a predložiť uvedené vyhlásenia, najmä vyhlásenie o majetku a vyhlásenie o súkromných záujmoch, poslancom sa dôrazne odporúča overiť si stav svojich aktív a pasív, príjem z predchádzajúcich povolaní (od júla 2021), ako aj akýkoľvek príjem plynúci z vedľajších činností, v ktorých môžu pokračovať aj počas výkonu mandátu. V tejto fáze nie sú potrebné žiadne potvrdzujúce dokumenty. Aplikácia „EP Welcome App" ponúka viac podrobností o obsahu jednotlivých vyhlásení.

 • Upozorňujeme, že ustanovujúca schôdza Európskeho parlamentu sa bude konať v Štrasburgu od utorka 16. júla (od 10.00 h) do piatku 19. júla 2024.

 • K dispozícii máte skúsených a osobitne vyškolených zamestnancov Parlamentu v úlohe uvítacích asistentov poslancov EP vo všetkých 24 úradných jazykoch („Welcome Aides"), ktorí Vám budú pomáhať a odpovedať na Vaše otázky počas prvých týždňov v Európskom parlamente. Ak sa chcete spojiť s uvítacím asistentom, v aplikácii „EP Welcome App" nájdete informácie o tom, ako to urobiť. Prípadne sa môžete obrátiť aj na nás (pozri nižšie).

  S čím Vám pomôžu:

  • s úvodnými stretnutiami a so všeobecnými informáciami o živote v Európskom parlamente,
  • s prehliadkou budov v Bruseli a/alebo v Štrasburgu so sprievodcom,
  • s informáciami o možnostiach vzdelávania a rastu poslancov, ako sú povinné školenia, špeciálne úvodné školenia, jazykové kurzy, komunikačná podpora a informačné a rešeršné zdroje;
  • každý týždeň až do konca septembra sa zorganizuje jedno informačné stretnutie, na ktorom budú zodpovedané všetky ďalšie otázky.

  Chceli by ste sa už teraz spojiť s uvítacím asistentom? Váš uvítací asistent sa Vám môže venovať ešte pred Vaším príchodom!

  E-mail: PERS-MEP-Welcome-Aides@europarl.europa.eu

  Tel. č.: +32 2 28 31500

  Mobilný telefón (whatsapp): +32 470 10 17 89

 • V prípade akýchkoľvek otázok sa pred Vaším príchodom do Bruselu alebo Štrasburgu môžete telefonicky alebo e-mailom obrátiť na tieto útvary:

  - „Uvítací tím"

  Tel. č.: +32 477 99 60 60 or +32 477 99 70 70

  E-mail: members@europarl.europa.eu

  - „Oddelenie One-Stop Shop pre poslancov"

  Tel. č.: +32 2 28 44500

  E-mail: OSSforMEPs@europarl.europa.eu