banner

Talba għal dokumenti

Nota dwar il-privatezza

Biex ikun jista' jittratta l-applikazzjoni tiegħek, il-Parlament għandu bżonn id-data personali essenzjali (immarkata b'asterisk). Jekk tipprovdi wkoll id-data personali mhux essenzjali (mhux immarkata b'asterisk), tagħti l-kunsens tiegħek għall-ipproċessar tagħha. Din se tintuża biex tiffaċilita t-trattament tal-applikazzjoni tiegħek u biex ittejjeb ir-rapport statistiku annwali dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti. Tista' tirtira l-kunsens tiegħek fi kwalunkwe mument billi tinnotifika lill-Kontrollur tad-Data. Aktar dettalji dwar id-drittijiet tiegħek u dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħek huma disponibbli fl-istqarrija ta' privatezza.

Dokumenti

L-informazzjoni tiegħek

*

L-informazzjoni professjonali tiegħek

* Fields obbligatorji

It-talbiet għal dokumenti jistgħu jintbagħtu lil:

By post

European Parliament

Directorate-General for the Presidency

Transparency Unit

60, Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
Belgium