banner

Wniosek o udostępnienie dokumentu

Oświadczenie o ochronie prywatności

W celu rozpatrzenia wniosku Parlament wymaga podania podstawowych danych osobowych (w miejscach oznaczonych gwiazdką). Podając również inne niż istotne dane osobowe (miejsca bez gwiazdki), wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie. Dane zostaną wykorzystane w celu ułatwienia procedury rozpatrywania wniosku i poprawy jakości rocznego sprawozdania statystycznego na temat publicznego dostępu do dokumentów. Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie poprzez powiadomienie administratora danych. Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw oraz sposobu przetwarzania danych osobowych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności.

Dokumenty

Twoje dane

*

Twoje dane zawodowe

* Pola obowiązkowe.

Wnioski o udostępnienie dokumentu można składać na adres:

By post

European Parliament

Directorate-General for the Presidency

Transparency Unit

60, Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
Belgium