Please fill this field

Vótaí

Tá vótaí ar ghlaoch rolla éigeantach d'aon vóta aonair agus/nó críochnaitheach ar thuarascálacha reachtacha agus neamhreachtacha araon a chuirtear chun vóta i gcoiste. Sa bhreis air sin, má chinneann an Cathaoirleach dul ar aghaidh le vótáil leictreonach nó arna iarraidh sin ó chomhaltaí nó grúpa polaitiúil nó grúpaí polaitiúla a shroicheann an tairseach ard ar a laghad sa choiste, féadfar vótaí a ghlacadh le glaoch rolla.

Ar an leathanach seo gheobhaidh tú torthaí na vótála le glaoch rolla, a léireoidh an chaoi ar vótáil gach Feisire.