Prima pagină

Prezentare și competențe

 
Prezentare și competențe
Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Elveția a fost constituită în 1981, în timp ce delegațiile pentru relațiile cu Islanda și Norvegia au fost constituite în 1987, respectiv în 1982. Aceste delegații interparlamentare se reunesc o dată pe an. Delegația este responsabilă, de asemenea, pentru relațiile cu Consiliul Nordic de Vest (Insulele Faroe, Groenlanda și Islanda).
 
Printre misiunile Delegației pentru relațiile cu Elveția, Islanda și Norvegia și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE) figurează și relațiile cu Consiliul Nordic, cu Conferința Parlamentară a Regiunii Arctice și cu Conferința Parlamentară a Mării Baltice; delegația dispune de locuri permanente în aceste adunări.
 
Comisia parlamentară mixtă pentru relațiile cu Spațiul Economic European (CPM SSE) a fost constituită în ianuarie 1994 pentru a contribui, prin dialog și dezbateri, la o mai bună înțelegere reciprocă între Uniunea Europeană și statele Asociației Europene a Liberului Schimb și pentru a asigura controlul democratic asupra domeniilor care fac obiectul Acordului privind Spațiul Economic European.  CPM își exprimă punctele de vedere sub forma unor rezoluții adresate instituțiilor SEE, Parlamentului European și parlamentelor Islandei, Norvegiei și al Principatului Liechtenstein.
 
CPM SEE este compusă dintr-un număr egal de deputați ai Parlamentului European și ai parlamentelor Islandei, Norvegiei și al Principatului Liechtenstein și se întrunește de două ori pe an