Prima pagină

Prezentare și competențe

Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele republicilor din Caucazul de Sud (Armenia, Azerbaidjan și Georgia) se desfășoară în cadrul Delegației la Comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan și UE-Georgia, în conformitate cu prevederile Acordurilor de parteneriat și cooperare (APC). Aceste acorduri au fost semnate la 22 aprilie 1996, la Luxemburg, și au intrat în vigoare la 1 iulie 1999.
 
Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu cele trei republici caucaziene a fost constituită la 17 noiembrie 1994. Anterior, această regiune intra în sfera de competență a Delegației pentru relațiile cu republicile Comunității Statelor Independente (CSI).
 
Constituite în 2004, Comisiile parlamentare de cooperare (CPC) cu cele trei țări exercită un control parlamentar asupra punerii în aplicare a acordurilor și constituie un forum deschis, destinat dezbaterilor privind subiectele de interes reciproc. Membrii comisiilor sunt ținuți la curent în legătură cu rezultatele reuniunilor Consiliului de cooperare și ale Comitetului Executiv și își pot exprima punctele de vedere în cadrul recomandărilor adresate Comisiei de cooperare, autorităților țărilor partenere, Comisiei Europene și Consiliului.
 
Delegația la Comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan și UE-Georgia este compusă din 18 membri titulari și 13 membri supleanți. Comisiile se întrunesc de două ori pe an, reuniunile fiind organizate, alternativ, într-unul dintre locurile în care îşi desfășoară activitatea Parlamentul European și într-una dintre țările respective.