Sándor RÓNAI
Sándor RÓNAI
Hungary

Date of birth : , Budapest

9th parliamentary term Sándor RÓNAI

Political groups

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Demokratikus Koalíció (Hungary)

Vice-Chair

 • 19-04-2022 / 18-07-2023 : Committee of Inquiry to investigate the use of Pegasus and equivalent surveillance spyware
 • 27-06-2023 / 15-07-2024 : Committee on Budgetary Control

Member

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegation for relations with the NATO Parliamentary Assembly
 • 20-01-2022 / 26-06-2023 : Committee on Budgetary Control
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 24-03-2022 / 18-04-2022 : Committee of Inquiry to investigate the use of Pegasus and equivalent surveillance spyware

Substitute

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on Budgetary Control
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegation to the EU-Türkiye Joint Parliamentary Committee

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Discharge 2022 (debate) HU

10-04-2024 P9_CRE-PROV(2024)04-10(1-348-0000)

Discharge 2022 (debate) HU

10-04-2024 P9_CRE-PROV(2024)04-10(1-350-0000)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on impacts of EU rules on the free movements of workers and services: intra-EU labour mobility as a tool to match labour market needs and skills

11-01-2021 IMCO_AD(2021)657157 PE657.157v02-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Just Transition Fund

02-07-2020 ENVI_AD(2020)650356 PE650.356v04-00 ENVI
Alexandr VONDRA

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Data Act (A9-0031/2023 - Pilar del Castillo Vera) HU

09-11-2023

Az elmúlt években az adatvezérelt technológiák átalakító hatást gyakoroltak a gazdaság minden szektorára, különösen az internethez kapcsolódó termékek terjedése növelte az adatok mennyiségét és potenciális értékét a fogyasztók, a vállalkozások és a társadalom számára. A különböző területekről származó kiváló minőségű és interoperábilis adatok növelik a versenyképességet és az innovációt, valamint biztosítják a fenntartható gazdasági növekedést. Szavazatommal támogattam a javaslatot.

Amending certain Regulations as regards the establishment and functioning of the European single access point (ESAP) (A9-0024/2023 - Pedro Silva Pereira) HU

09-11-2023

A pénzügyi szektor és a vállalatok is egyre gyorsabb digitális átalakuláson mennek keresztül. Ezt a fejlődést az Európai Unió az új jelentési szabványok megalkotásával kötelezővé tett adatokhoz és dokumentumokhoz való hozzáférés megkönnyítésével kívánja támogatni. Alapvető fontosságú, hogy a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos információk részei legyenek ennek az átláthatósági törekvésnek, hogy ne csak a befektetők, hanem a fogyasztók is jobban tájékozódjanak a befektetési vagy vásárlási döntések meghozatalakor. Ennek hatékony módja egy „Egységes európai hozzáférési pont” (ESAP) létrehozása, amelynek megkönnyíti a pénzügyi és fenntarthatósági információkhoz való hozzáférést. Szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

European single access point (ESAP): access to information in relation to financial services, capital markets and sustainability (A9-0026/2023 - Pedro Silva Pereira) HU

09-11-2023

A javaslat az „Egységes európai hozzáférési pont” (ESAP) létrehozásához fűződő szabályokat, fogalommeghatározásokat és fogalomegyértelműsítéseket tartalmaz, valamint meghatározza az adatgyűjtést végző szervek konkrét feladatait, és az elérhető adatokhoz való hozzáférés jogi kereteit. Szavazatommal támogattam a javaslatot.

Amending certain Directives as regards the establishment and functioning of the European single access point (ESAP) (A9-0023/2023 - Pedro Silva Pereira) HU

09-11-2023

A javaslat az „Egységes európai hozzáférési pont” (ESAP) létrehozásához tartalmaz kiegészítéseket 2025-re, 2026-ra és 2027-re vonatkozóan, elsősorban az információkhoz való hozzáférés területén. Szavazatommal támogattam a javaslatot.

EU/Madagascar Sustainable Fisheries Partnership Agreement and Implementing Protocol (2023-2027) (A9-0299/2023 - Clara Aguilera) HU

09-11-2023

Az Európai Unió és Madagaszkár közötti első halászati partnerségi megállapodás 2007. december 19-én jött létre. A partnerségi megállapodás 2018. december 31-ig volt érvényben. 2018. december 31. óta a partnerségi megállapodás ún. „alvó megállapodás” keretében működik, melynek eredményeként az uniós hajók nem halászhattak madagaszkári vizeken. Az Európai Unió és Madagaszkár 2022. október 28-án tárgyalásokat kezdett a halászati partnerség jövőjét illetően, melynek eredményeképp megállapodás köttetett. Szavazatommal támogattam az ajánlást.

European protein strategy (A9-0281/2023 - Emma Wiesner) HU

19-10-2023

A fehérjestratégiáról szóló jelentés egy átfogóbb fehérjetermesztésről és tenyésztésről szól EU-s szinten azzal a céllal, hogy csökkentse geopolitikai szinten a függőséget harmadik országtól. Megállapítja, hogy a növényi fehérjék fontosak lehetnek az éghajlati kihívások kezelésére az EU-ban. A jelentés fontosnak tartja továbbá az értékláncot, és javasolja, hogy a „termelőtől a fogyasztóig” stratégia ezen a területen is alkalmazásra kerüljön. Szavazatommal támogattam a javaslatot.

Generational renewal in the EU farms of the future (A9-0283/2023 - Isabel Carvalhais) HU

19-10-2023

A jelentés szorgalmazza, hogy a tagállamok segítsék a fiatal gazdák földhöz jutásának a lehetőségét, és a földpiacok legyen átláthatóak. Felhívja a figyelmet arra, hogy a vidéki területeknek képesnek kell lenniük megfelelő életkörülmények biztosítására. Megállapítja, hogy a fiatal mezőgazdasági termelők igényeinek megfelelő szakpolitikákat kell kialakítani. Fontosnak tartja és szorgalmazza, hogy az EU-ban a földügyletek nagyobb átláthatóságának biztosítása érdekében létre kell hozni a termőfölddel kapcsolatos uniós megfigyelőközpontot, amely figyelemmel kíséri a földeladás és -bérbeadás tendenciáit és árait. A jelentéssel egyetértek, így szavazatommal támogattam azt.

Draft amending budget No 3/2023: Update of revenue (own resources) and other technical adjustments (A9-0287/2023 - Fabienne Keller) HU

18-10-2023

A jelentés célja a költségvetés bevételi és kiadási oldalának frissítése a legutóbbi fejleményeknek megfelelően, többek között a sajátforrás-előrejelzések megváltozásának vagy a különböző jogszabályokról született megállapodásokkal kapcsolatos pénzügyi előrejelzések következtében. Összességében a 3/2023. sz. költségvetés-módosítási tervezet által a kiadásokra gyakorolt nettó hatásként a kötelezettségvállalási előirányzatok 54,8 millió EUR-val emelkednek, a kifizetési előirányzatok pedig 190,9 millió EUR-val csökkennek. Szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

Schengen area: digitalisation of the visa procedure (A9-0025/2023 - Matjaž Nemec) HU

18-10-2023

A javaslat módosításokat tartalmaz a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezményre vonatkozóan, a vízumeljárás digitalizálása tekintetében. A módosítások többek között arra is irányulnak, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nyilvánosság számára nyújtott szolgáltatás magas színvonalú legyen, és megfeleljen a helyes közigazgatási gyakorlatnak, illetve hogy a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy valamennyi kérelmezővel szemben az egyablakos ügyintézés elvét alkalmazzák. Szavazatommal támogattam a javaslatot.

Farm Sustainability Data Network (A9-0075/2023 - Jérémy Decerle) HU

17-10-2023

A javaslat célja a gazdasági dimenzió mellett új változók hozzáadása a mezőgazdasági üzemek környezeti és társadalmi teljesítményének mérésére. A javaslat számos technikai változtatást is bevezetett az adatgyűjtés javítása érdekében. A rendelet egyértelműen kimondja, hogy az FSDN célja, hogy hozzájáruljon annak értékeléséhez, hogy a KAP célkitűzései teljesülnek-e, valamint a mezőgazdasági ágazatra vonatkozó jövőbeli politikák értékeléséhez. A mezőgazdasági termelők részvétele önkéntes maradna, és a tagállamok kötelesek lennének ösztönzőket - többek között pénzügyi ösztönzőket - biztosítani a mezőgazdasági termelők részvételére, mindamellett, hogy az EU az általános költségvetésből pénzügyi hozzájárulást nyújtana a tagállamoknak a végrehajtási költségek fedezésére. Szavazatommal támogattam a javaslatot.

Discharge 2021: EU general budget - European Council and Council (A9-0274/2023 - Mikuláš Peksa) HU

17-10-2023

A Tanács 2009 óta nem működik együtt az Európai Parlamenttel, mint költségvetési ellenőrző hatósággal. Ez második jelentést ismét feltárja az intézményközi konfliktust, és ragaszkodik ahhoz, hogy a Tanács elszámolásainak átláthatónak kell lenniük, és a Parlament által gyakorolt demokratikus ellenőrzésnek kell alávetni őket. Szavazatommal támogattam a mentesítés megtagadását a 2021. pénzügyi évre.

Implications of Chinese fishing operations for EU fisheries and the way forward (A9-0282/2023 - Pierre Karleskind) HU

17-10-2023

A jelentés Kína halászati tevékenységének következményeit vizsgálja, és megállapításokat tesz azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tenni azért, hogy a kínai halászat átláthatóbb, fenntarthatóbb és jobban szabályozott legyen. A jelentés megállapítja, hogy nem áll rendelkezésre elegendő adat a kínai hajók fogásairól és az állam általi támogatásukról. A jelentés javaslatot tesz továbbá az importált termékekre vonatkozóan, melyekre szigorúbb nyomkövetési rendszer felállításának igényét sürgeti, valamint az emberi jogokat nem tisztelő halászati cégek ellen sürget fellépést, szigorúbb intézkedéseket. Szavazatommal támogattam a javaslatot.

Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Romania, Italy and Türkiye (A9-0269/2023 - Katalin Cseh) HU

04-10-2023

A jelentés célja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele Romániának, Olaszországnak és Törökországnak történő segítségnyújtás céljából: 33,9 millió EUR Románia számára a 2022 nyarán történt aszály okozta károk kezelésére, 20,9 millió EUR Olaszország számára a 2022 szeptemberben a Marche Régióban történt áradások okozta károk mérséklésére és 400 millió EUR Törökország számára a 2023 februárjában történt földrengések okozta károkkal összefüggésben.
A pénzügyi támogatás a vészhelyzeti és helyreállítási műveletek költségeinek egy részét fedezi, például a megrongálódott infrastruktúra helyreállítását, a megelőző infrastruktúra biztosítását és a kulturális örökség védelmét. Szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

Segregation and discrimination of Roma children in education (B9-0394/2023) HU

04-10-2023

A jelentés rögzíti, hogy a Parlament elítéli a roma gyermekek tartós szegregációját a speciális iskolákban, valamint az általános oktatási rendszerekben és célként tűzi ki, hogy megtörje a generációkon átívelő szegénység és az otthoni tanulási lehetőségek csökkenésének ördögi körét. Ehelyett deszegregációs stratégiákra, inkluzív tanulási módszerekre és az iskolai tevékenységekhez való teljes körű hozzáférés garanciáira van szükség.
A jelentés elfogadásával kimondásra kerül, hogy minden gyermek számára egyenlő és ingyenes oktatás lehetőségeket kell biztosítani. A jelentés elfogadásával a Parlament átfogó szakpolitikákat és megfelelő finanszírozást követel a roma gyermekek oktatásban való folyamatosan szegregációjának felszámolására. Szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

Harmonising the rights of autistic persons (B9-0390/2023) HU

04-10-2023

A javaslat egy állásfoglalási indítvány az autista személyek jogainak harmonizálásáról. Megállapítja, hogy nehézségek vannak a fogyatékossági státuszok elismerése kapcsán, illetve hogy nem áll rendelkezésre elégséges mennyiségű képzett szakember, valamint hogy nincsenek uniós iránymutatások a területen.
A javaslat továbbá szorgalmazza az autizmus előfordulásának gyakoriságára vonatkozó tanulmányok finanszírozását és javaslataik végrehajtását, mindemellett figyelemfelkeltő kampányok indítását. Szavazatommal támogattam a javaslatot, mivel támogatnunk kell autizmussal élő polgártársainkat.

Standardised dimensions for carry-on luggage (B9-0391/2023) HU

04-10-2023

A szöveg megállapításokat tesz arra vonatkozóan, hogy a légitársaságok kézipoggyászára vonatkozó szabályok következetlenek, azok kellemetlenségeket és kényelmetlenségeket okoznak az uniós polgároknak.
Noha az Európai Unió Bírósága korábban már megállapította, hogy a légitársaságok nem számíthatnak fel felárat a kézipoggyászért (ha a kézipoggyász megfelel az észszerű követelményeknek súlya és méretei tekintetében, valamint megfelel az alkalmazandó biztonsági követelményeknek), a Bizottság mindezidáig nem hajtotta végre teljes mértékben az EuB ítéletét, így a Bizottság figyelmének a témára történő felhívására, valamint a légiközlekedési jogszabályok felülvizsgálatára is szükség van. Ezen zavarok megszüntetése érdekében szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

EU-Switzerland relations (A9-0248/2023 - Lukas Mandl) HU

04-10-2023

A jelentés célja, hogy erősítse az EU és Svájc közötti kapcsolatokat. A jelentés szorosabb együttműködést szorgalmaz, különösen az intézményi területen, emellett új tematikus területeket kíván megnyitni a felek közötti együttműködéshez főleg a biztonság, a geopolitika és a békepolitika területén. A jelentés az alábbi főbb pontokat tartalmazza:
1. Megállapítja, hogy Svájc közös értékeket osztó fontos partner, amely együttműködik az EU-val a KKBP és a KBVP területén, valamint igazodik az Oroszország elleni szankciókhoz.
2. Szorgalmazza, hogy az EU alakítson ki partnerséget Svájccal az uniós polgári védelmi mechanizmus EFTA-tagországok előtti megnyitásával is (melynek részvételére jelenleg nem jogosult, hiszen nem EGT-tag).
3. Szorgalmazza, hogy folytatni kell azokat az intézményi keretmegállapodásról szóló tárgyalásokat, amiket Svájc két éve befejezett – annak érdekében, hogy Svájc csatlakozhasson az EU-s programokhoz.
4. A csomagmegállapodás elfogadásáig a kétoldalú megállapodásokat naprakésszé kell tenni, hogy biztosítsák az egyenlő versenyfeltételeket az uniós polgárok és a gazdasági szereplők számára.
5. Korszerűsíteni kell a szabadkereskedelmi megállapodást, és egy új beruházásvédelmi megállapodást kell kötni, továbbá megoldást kell találni az állami támogatások közös keretrendszerének biztosítására, illetve szükség van egy villamosenergia-megállapodásra is.
6. A jelentés felszólítja Svájcot, hogy vezessen be további intézkedéseket a személyek szabad mozgásának erősítése érdekében. Kapcsolatainkat Svájccal erősíteni kell, így szavazatommal támogattam a javaslatot.

Uzbekistan (A9-0227/2023 - Ilhan Kyuchyuk) HU

04-10-2023

A jelentés értékeli az EU és Üzbegisztán közötti kapcsolatok helyzetét, és ajánlásokat fogalmaz meg azok jövőbeli alakítására vonatkozóan. Főbb pontjai:
1. az emberi jogok, a munkavállalói jogok, a demokrácia, a jogállamiság és a korrupció terén reformokra szorul az ország, emellett a rossz vízgazdálkodás és a vízhiány komoly problémát jelent – ezeken a területeken előrelépésre szólít fel.
2. mielőbb alá kell írni az országgal a megerősített partnerségi és együttműködési megállapodást, ugyanakkor annak EU-s finanszírozási részét az emberi jogi helyzet javulásától kell függővé tenni.
3. Felszólítja Üzbegisztánt, hogy egyértelműen ítélje el az Ukrajna elleni háborút (probléma az is, hogy tartózkodtak az ENSZ Ukrajnáról szóló határozatainál, valamint, hogy ellenezte az oroszoknak az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából való kizárását és az üzbég elnök megjelent a moszkvai győzelmi napi felvonuláson).
4. A jelentés aggályosnak tartja a népszavazás azon rendelkezéseit, amelyek lehetővé teszik az elnök számára hivatali idejének meghosszabbítását – demokratizálódást sürget, valamint azt, hogy a demokratikus jelöltek számára biztosítsák a részvétel lehetőségét a következő választásokon.
A jelentés előrelépés a demokratikus értékek védelme érdekében, így szavazatommal támogattam a javaslatot.

Economic coercion by third countries (A9-0246/2022 - Bernd Lange) HU

03-10-2023

A javaslat célja az Európai Unió és tagállamainak védelme abban az esetben, ha egy harmadik ország a kereskedelmet vagy egy beruházást érintő bármilyen cselekmény, mulasztás, vagy azzal való fenyegetés révén arra törekszik, hogy az Európai Uniót vagy egy tagállamot egy adott jogi aktus elfogadására vagy annak mellőzésére kényszerítsen. A javaslat új keretet ad a hatékony védekezés érdekében.
A megállapodás értelmében az Európai Unió részére egy keretet kell biztosítani, hogy az ilyen cselekményeket megakadályozza, fennállásuk esetén megszüntesse azokat, és az okozott kárt megtérítse. Szavazatommal a javaslatot támogattam.

Interim report on the proposal for a mid-term revision of the Multiannual Financial Framework 2021-2027 (A9-0273/2023 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) HU

03-10-2023

Az EU Többéves Pénzügyi Keretének (MFF) felülvizsgálata egyre sürgetőbb az elmúlt években tapasztalt válságok okozta kihívások kezelése érdekében. Ezen időközi jelentés az EP válasza az MFF felülvizsgálatára irányuló, a Bizottság által 2023. június 20-án közzétett javaslatra. Az Európai Parlament hangsúlyozza, hogy a módosított rendelet gyors elfogadása kulcsfontosságú, mivel a felülvizsgált többéves pénzügyi keretnek 2024. január 1-jéig működnie kell, hogy keretet adhasson az adott évi éves költségvetésnek.
Emellett rámutat, hogy a Bizottság javaslatánál ambiciózusabbnak kell lenni, így további 10 milliárd euró többletforrást javasol a 2024–2027-es időszakra a Bizottság által javasolt összegen felül a migráció, a külső kihívások, az EU stratégiai autonómiájának kezelésére, és az EU válságkezelési képességének javítására. Szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors

Members can submit questions to the President concerning the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors as regards their respective duties. Rule 32(2)

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Answers to questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Reply to members’ questions to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Rule 140, Rule 141, Annex III

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.

Meetings

Discharge 2022

Member
RÓNAI Sándor
Date, Place:
Brussels
Capacity:
Shadow rapporteur
Meeting related to procedure:
2023/2164(DEC)
Code of associated committee or delegation
CONT
Meeting with:
EUAA

Discharge 2022

Member
RÓNAI Sándor
Date, Place:
Strasbourg
Capacity:
Shadow rapporteur
Meeting related to procedure:
2023/2165(DEC)
Code of associated committee or delegation
CONT
Meeting with:
eu-LISA

EU-US, HU-US relations

Member
RÓNAI Sándor
Date, Place:
Brussels
Capacity:
Member
Meeting with:
US mission to the EU US Embassy to Hungary