Please fill this field
Ladislav ILČIĆ Ladislav ILČIĆ
Ladislav ILČIĆ

European Conservatives and Reformists Group

Member of the Bureau

Croatia - Hrast – Pokret za uspješnu Hrvatsku (Croatia)

Date of birth : ,

Home Ladislav ILČIĆ

Member

PECH
Committee on Fisheries
DSEE
Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo
D-CA
Delegation for relations with Canada

Substitute

AGRI
Committee on Agriculture and Rural Development

Most recent activities

Identifying gender-based violence as a new area of crime listed in Article 83(1) TFEU (A9-0249/2021 - Malin Björk, Diana Riba i Giner) HR

16-09-2021
Written explanations of vote

Izvješće predlaže usvajanje rezolucije od strane Europskog parlamenta u kojoj se poziva Europska komisija da prizna "rodno uvjetovano nasilje" (u daljnjem tekstu: RUN) kao jedno od područja gdje se može uskladiti kazneno pravo država članica EU. Izvore ove radnje treba tražiti u prethodnim aktivnostima EP-a. U svojim rezolucijama od 25. veljače 2014. i 12. rujna 2017., EP je pozvao Vijeće da donese jednoglasnu odluku da se "nasilje nad ženama" tretira kao zločin. Osim toga, 28. studenog 2019. godine EP je donio rezoluciju o pristupanju EU Istanbulskoj konvenciji te pozvao Europsku komisiju i Vijeće da aktiviraju takozvanu "passerelle klauzulu", kako bi se nasilje nad ženama i djevojčicama i drugi oblici RUN-a uvrstili u katalog djela koja je EU priznala kao zločine.
Izvješće ne pruža nikakve dokaze o razvoju (povećanju razmjera ili utjecaja) ove vrste kriminala u EU, što bi moglo opravdati potrebu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva. Izvješće vrlo neuvjerljivo ukazuje na to da su se države članice borile protiv ove vrste kriminala neučinkovito, a što se prikazuje kao rezultat nedostatnih nacionalnih propisa ili rupa u nacionalnim pravnim sustavima. Terminologija korištena u dokumentu i pokušaji definiranja RUN-a pozivanjem na nejasne pojmove poput roda, LGBT / LGBT+ izaziva sumnje u stvarne namjere ovog izvješća. Upotreba u kaznenom pravu takvih nedefiniranih izraza, o čijem značenju nema konsenzusa, može dovesti do mnogih problema s tumačenjem.
Iz svih ovih razloga glasovao sam protiv ovog izvješća koje ne poštuje nadležnosti država članica i zapravo ne brine o istinskoj zaštiti od nasilja.

Implementation of EU requirements for exchange of tax information (A9-0193/2021 - Sven Giegold) HR

16-09-2021
Written explanations of vote

U ovom izvješću ocjenjuje se provedba i izvršenje Direktive Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja (DAC) te se iznose prijedlozi za njezino daljnje unapređenje. U DAC-u osmišljen je sistem za sigurnu suradnju među nacionalnim vlastima država članica zaduženih za oporezivanje te su postavljena pravila i procedure koje se moraju poštivati prilikom razmjene poreznih informacija. Cilj je ove Direktive borba protiv poreznih prijevara, izbjegavanja plaćanja poreza i utajivanja poreza. U prvom se dijelu ovog izvješća iznose činjenice koje su u skladu sa činjenicama Europskog revizorskog suda. Riječ je o ograničenoj kvaliteti i slabom praćenju učinkovitosti sustava. U drugom dijelu ovog izvješća iznosi se nekoliko prijedloga s ciljem unaprjeđenja Direktive. Usvajanjem nekih od tih prijedloga poduzećima bi se dodatno otežao administrativni i birokratski dio poslovanja. Stoga sam glasovao suzdržano.

Situation in Afghanistan (RC-B9-0455/2021, B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021) HR

16-09-2021
Written explanations of vote

Pod talibanskom upravom Afganistan je 90-ih godina bio glavno utočište međunarodnih terorističkih organizacija, a zemlje u susjedstvu navodno su podupirale talibane dobavljajući im oružje i novac te pružajući sigurna utočišta. Iako su SAD, mnoge države članice EU-a i NATO doprinijeli uklanjanju talibanskog režima, u kolovozi 2021. talibani su se uspjeli ponovno vratiti na vlast. Potpisao sam rezoluciju kojom se snažno osuđuje kontinuirano nasilje u Afganistanu protiv prosvjednika i drugih civilnih žrtava, za koje su u velikoj mjeri odgovorni talibani. Najoštrije osuđujem terorizam, kao i sve veći broj ubojstava, uznemiravanja i zastrašivanja kršćana i drugih manjina. Pozivam Afganistan da prekine napade na slobode medije i da novinarima osigura sigurno okruženje kako bi mogli izvještavati. Smatram da je potrebno uložiti više napora u suradnju sa SAD-om i NATO-om za borbu protiv trgovine drogom, pranja novca, financiranja terorizma i krijumčarenja ljudi u regiji. Zbog svega navedenog, glasovao sam za usvajanje ove rezolucije.

Contact

Bruxelles

Strasbourg