Ádám KÓSA Ádám KÓSA
Ádám KÓSA

Non-attached Members

Hungary - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Hungary)

Date of birth : , Budapest

Home Ádám KÓSA

Member

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs

Substitute

DEVE
Committee on Development

Most recent activities

Deliberations of the Committee on Petitions in 2020 (A9-0323/2021 - Gheorghe Falcă) HU

16-12-2021
Written explanations of vote

A PETI Bizottsághoz 2020-ban több mint 1573 petíció érkezett, ami 2019-hez képest 15,9%-os, 2018-hoz képest pedig 28,9%-os növekedést jelent. A petíciók benyújtóinak fő témája 2020-ban az alapvető jogok, az egészségügy, a környezetvédelem, az igazságszolgáltatás és az oktatás volt. Az egészséggel kapcsolatos petíciók megnövekedett száma annak tudható be, hogy számos állampolgár aggódott a COVID-19 járvány kitörése és terjedése által kiváltott közegészségügyi veszélyhelyzet miatt. A jelentés szövege felhívja a figyelmet a Petíciós Bizottság által az EU-n belül a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény keretében betöltött sajátos szerepre, valamint a petíciók Európai Bizottság általi gyors kezelésének fontosságára, és hangsúlyozza a Parlament más bizottságaival való fokozott együttműködés szükségességét is. A képviselők üdvözlik az adatvédelem és a biztonsági funkciók fejlesztését is, amelyek a petíciós webportált felhasználóbarátabbá és biztonságosabbá tették a polgárok számára. Az egészségügyi világválság ellenére és arra is reagálva, számos magyar szempontból fontos területen történt továbblépés a petíciós szakbizottság 2020-as munkájában, ezért a Fidesz delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a jelentést.

European framework for employees' participation rights and the revision of the European Works Council Directive (A9-0331/2021 - Gabriele Bischoff) HU

16-12-2021
Written explanations of vote

A kollektív munkaviszonyokat és a munkahelyi demokráciát szabályozó rendszerek és jogszabályok tagállamonként eltérőek és nem kívánatos egy univerzális megoldást előírni. A tagállamok feladata, hogy sajátos nemzeti helyzetüknek megfelelően finomítsák és javítsák a munkaviszonyok irányítását a munkavállalói autonómia, képviselet, részvétel és befolyás tekintetében.
A jelentésben számos olyan téma van, ami aggályos, sajnos ez nem egy széles kompromisszumon nyugvó, hanem egy erősen baloldali ideológiák által fűtött szöveg. Nem fogadható el a társasági jogi csomag által lefedett elemekről szóló tárgyalások újbóli megnyitása, sem pedig a fenntartható vállalatirányításról szóló, hamarosan induló bizottsági kezdeményezés hatályának kiterjesztése a munkavállalók részvételi jogaira vonatkozó intézkedésekre is.
Nem fogadhatóak el a jelentésnek
- az új keretirányelv hatályáról,
- a nemzeti kollektív tárgyalások lefedettségi arányáról,
- a munkaerő-kölcsönzésről szóló irányelv kiterjesztett hatályáról szóló rendelkezései sem.
Továbbá hangsúlyozni szeretném, hogy a vállalatok igazgatótanácsi tagjait szakmai kompetenciájuk és nem kvóták alapján kell kiválasztani és kinevezni. A cél, tehát a munkahelyi demokrácia erősítése az átláthatóság növelésével párosítva üdvözlendő, a fentiek miatt azonban csak tartózkodással tudtam szavazni.

Implementation of the Energy Performance of Buildings Directive (A9-0321/2021 - Seán Kelly) HU

15-12-2021
Written explanations of vote

Az épületek kiemelt szerepet töltenek be az Európai Unió klímavédelmi és energiahatékonysági célkitűzéseinek teljesítése során. Az épületek felelnek az európai üvegházhatású gáz-kibocsátás 36%-áért, ezért szükség van egy jól átgondolt, kidolgozott jogszabályi háttérre, ami megfelelő módon közelít az épületállomány energetikai korszerűsítésének összetett kérdéséhez. Ez a jelentés fontos lépés lehet ebben a folyamatban.
A jelentés szakpolitikai tartalmával, különösen a tagállamok hosszú távú épületfelújítási stratégiáinak fontosságának hangsúlyozásával; a tagállami sajátosságok elismerésével; illetve a fenntartható, innovatív és nem mérgező építőanyagok használatának előmozdításával nagyrészt egyet tudok érteni. Sajnálatos, hogy a jelentés a nemi dimenziókat is említi. A gender inclusivity (nemek bevonása) alatt, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikkének megfelelően, a nők és férfiak egyenlőségét értem ebben a szövegkörnyezetben. Minden egyéb, a gender fogalmát közvetve és közvetlenül kiterjesztő értelmezést és megjelölést határozottan ellenzek.
Szintén fontos szempont, hogy az épületenergetikai irányelvben maximális rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok számára. A jelenleg hatályos épület energiahatékonysági követelményrendszer megfelelő mértékben tartja tiszteletben a tagállami sajátosságokat, nincs szükség uniós szintű minimumkövetelményekre. Azonban, mivel a dokumentum többi része megfelelően kidolgozott, támogattam a jelentés elfogadását.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E254
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T10037
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex