Adamos
ADAMOU

Opinjoni bħala rapporteur - Is-sitt leġiżlatura parlamentari Adamos ADAMOU

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar l-Agrikoltura sostenibbli u l-bijogass: il-ħtieġa ta' reviżjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-UE

19-12-2007 ENVI_AD(2007)396668 PE 396.668v02-00 ENVI
Adamos ADAMOU