Adamos
ADAMOU

Raportöörina esitatud arvamus - Kuues ametiaeg Adamos ADAMOU

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Säästev põllumajandus ja biogaas: ELi õigusaktide läbivaatamise vajadus

19-12-2007 ENVI_AD(2007)396668 PE 396.668v02-00 ENVI
Adamos ADAMOU