Il-klima u l-ambjent

Il-Parlament Ewropew qed jagħmel pressjoni għal passi ambizzjużi fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-ħarsien tal-ambjent. Tgħallem aktar.

Filmati