Klimat och miljö

Europaparlamentet driver på för ambitiösa steg för att bekämpa klimatförändringar och skydda miljön.

Videoklipp