Prezentacja i kompetencje

Prezentacja i kompetencje

Witamy na witrynie internetowej Komisji Rybołówstwa

Na naszej witrynie znajdą Państwo różnorodne informacje i dokumenty związane z pracą naszej komisji, takie jak porządek obrad i dokumenty omawiane podczas posiedzeń, publikowany co miesiąc biuletyn oraz dokumenty przekazane przez zainteresowane podmioty i ekspertów podczas przesłuchań publicznych. Na stronie główniej naszej witryny internetowej wyświetlane są regularnie uaktualniane wiadomości na temat naszej działalności.

Głównym zagadnieniem, nad którym skupi się nasza komisja w tej kadencji jest niewątpliwie bieżąca reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa, w którą w następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony, zaangażowany jest, w ramach procedury współdecyzji, również Parlament Europejski. Polityka rybołówstwa łączy w sobie wiele aspektów i ma na celu zagwarantowanie długotrwałego zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego, zasobów rybnych, rybaków oraz pokrewnych gałęzi przemysłu, jak również społeczności nadbrzeżnych. Obecnie obowiązująca polityka ma wiele niedociągnięć, którymi zajmą się trzy instytucje zaangażowane w reformę.

Odpowiednie informowanie obywateli UE na temat kształtowania się decyzji politycznych, które zostaną podjęte w ich imieniu, może wyłącznie pozytywnie wpłynąć na ten proces, ja zaś wierzę, że niniejsza witryna internetowa może odegrać istotną rolę w przybliżaniu Państwu naszej codziennej działalności.

Gabriel Mato Adrover,
Przewodniczący

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.    funkcjonowania i rozwoju wspólnej polityki rybołówstwa oraz zarządzania nią;
2.    zachowania zasobów rybnych;
3.    wspólnej organizacji rynku produktów rybnych;
4.    polityki strukturalnej w sektorze rybołówstwa i upraw wodnych, w tym instrumentów finansowych orientacji w dziedzinie rybołówstwa;
5.    umów międzynarodowych dotyczących rybołówstwa.