Konferenca predsednikov delegacij, je politični organ Evropskega parlamenta, ki redno preučuje vsa vprašanja, ki zadevajo nemoteno opravljanje dela medparlamentarnih delegacij in delegacij v skupnih parlamentarnih odborih.

Konferenca predsednikov delegacij – pristojnosti

Konferenca predsednikov delegacij lahko konferenci predsednikov daje priporočila v zvezi z delom delegacij.
Konferenca predsednikov delegacij pripravi predlog letnega koledarja medparlamentarnih sestankov in sej skupnih parlamentarnih odborov.
Predsedstvo in konferenca predsednikov lahko preneseta določene pristojnosti na konferenco predsednikov delegacij.

Konferenca predsednikov delegacij – sestava

Konferenco predsednikov delegacij sestavljajo predsedniki vseh stalnih medparlamentarnih delegacij; organ sam izvoli svojega predsednika.

Člani