Home

De Conferentie van delegatievoorzitters behandelt regelmatig alle kwesties in verband met het goed functioneren van de interparlementaire delegaties en de delegaties in de gemengde parlementaire commissies.

Taken van de Conferentie van delegatievoorzitters

De Conferentie van delegatievoorzitters kan de Conferentie van voorzitters aanbevelingen doen voor de delegatiewerkzaamheden.
De Conferentie van delegatievoorzitters stelt ieder jaar een ontwerpvergaderrooster op voor de interparlementaire bijeenkomsten en de vergaderingen van de gemengde parlementaire commissies.
Het Bureau en de Conferentie van voorzitters kunnen bepaalde taken overdragen aan de Conferentie van delegatievoorzitters.

Samenstelling van de Conferentie van delegatievoorzitters

De Conferentie van delegatievoorzitters bestaat uit de voorzitters van alle vaste interparlementaire delegaties en kiest haar eigen voorzitter.