Sammanträdeshandlingar

DNAT: Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling

Europaparlamentet lagrar alla sammanträdeshandlingar för den här delegationen elektroniskt.

För att komma åt dokumenten måste du välja datum för det aktuella sammanträdet. Då får du upp de tillgängliga dokumenten i en lista. I många fall finns det flera språkversioner.

När du har öppnat dokumentet i din webbläsare kan du spara filen eller dela den via e-post.