Please fill this field
Radka MAXOVÁ Radka MAXOVÁ
Radka MAXOVÁ

Renew Europe Group

Member

Czechia - ANO 2011 (Czechia)

Date of birth : , Pardubice

Home Radka MAXOVÁ

Member

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
DACP
Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Substitute

CULT
Committee on Culture and Education
FEMM
Committee on Women's Rights and Gender Equality
D-RU
Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee

Most recent activities

Challenges ahead for women’s rights: more than 25 years after the Beijing Declaration and Platform for Action (B9-0114/2021) CS

11-02-2021
Written explanations of vote

. – Jako velká většina europoslanců jsem hlasovala pro rezoluci k 25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen i v současném obtížném období. Byla jsem také jedna z těch, kteří rezoluci spolupodepsali, a podílela jsem se na jejím znění. Evropský parlament dlouhodobě usiluje o rovnost žen a mužů v EU i ve světě. Pandemie koronaviru způsobila v právech žen značný úpadek a ani zdaleka se nedá hovořit o tom, že bychom jako EU nebo státy OSN naplňovaly závazky přijaté v Pekingské deklaraci. Na to upozorňuje i nová zpráva UN Women, podle které posilování rovnosti pohlaví na celém světě de facto stagnuje a těžce vybojované úspěchy celosvětově oslabují. Doufám, že naše rezoluce vyšle jasnou zprávu Komisi a členským státům, aby se více soustředily na rovnost žen a plnění závazků z Pekingské deklarace.

Markets in financial instruments (A9-0208/2020 - Markus Ferber) CS

10-02-2021
Written explanations of vote

. – Hlasování o předběžných dohodách – nemyslím si, že tady se to má psát, nebo nenašel jsem, jak se hlasovalo – ani v mailu, ani v roll call na EP.

EU Association Agreement with Ukraine (A9-0219/2020 - Michael Gahler) CS

10-02-2021
Written explanations of vote

. – Hlasovala jsem pro zprávu o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou. Věřím, že je nesmírně důležité udržovat blízké vztahy s našimi východními sousedy a dále investovat do jejich rozvoje. Především jsem ale byla mile překvapená úsilím Ukrajiny při plnění jejích závazků podle dohody s EU. Ve zprávě doporučujeme, aby se ukrajinské orgány zaměřily na omezený počet priorit, a navrhujeme nejdříve dokončit reformy v oblasti právního státu, správy věcí veřejných a boje proti korupci. Právě otázky právního státu a lidských práv jsou pro mě nejdůležitější a budu situaci nadále blízce sledovat.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postal address

  • Local office address:
    Senovážné náměstí 2

    37001 České Budějovice