Please fill this field
Radka MAXOVÁ Radka MAXOVÁ
Radka MAXOVÁ

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Czechia - Independent (Czechia)

Date of birth : , Pardubice

Home Radka MAXOVÁ

Most recent activities

Shaping digital education policy (A9-0042/2021 - Victor Negrescu) CS

25-03-2021
Written explanations of vote

. – Ráda jsem podpořila zprávu o utváření politiky digitálního vzdělávání. Je nutné, abychom zajistili digitální vzdělávání pro všechny. Evropští občané musejí být vybaveni digitálními dovednostmi, aby měli co největší možnost podílet se na chodu a formování moderní společnosti. Na druhou stranu je nutné důkladně analyzovat veškeré dopady, které technologie ve výuce a výuka k technologiím mohou mít na rozvoj a zdraví studentů. Nesmíme dopustit, aby zvýšený podíl digitálních technologií ve výuce vedl ke zhoršení fyzického či psychického zdraví. Také je nutné nejprve zajistit, aby měli všichni přístup k digitálním technologiím a digitalizace ve vzdělávání tak nevedla k prohloubení rozdílů mezi žáky.

Cohesion Policy and regional environment strategies in the fight against climate change (A9-0034/2021 - Tonino Picula) CS

25-03-2021
Written explanations of vote

. – Hlasovala jsem pro zprávu k politice soudržnosti a regionálním strategiím v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu. Musíme totiž čelit faktu, že změna klimatu je problém žádající okamžitý důrazný zásah na světové, evropské, celostátní, regionální i místní úrovni. Jen tak bude možné omezit globální oteplování na 1,5 °C nad úroveň před průmyslovou revolucí a předcházet zásadnímu úbytku biologické rozmanitosti. Vítám tuto zprávu, která v rámci Zelené dohody pro Evropu k plnění Pařížské dohody ukazuje, jak by se mělo přistupovat k životnímu prostředí. Především jsem ráda, že v rámci zprávy požadujeme, aby při posuzování způsobilosti projektů týkajících se kulturního a přírodního dědictví, měla environmentální a sociální kritéria a ochrana přírodního dědictví stejnou váhu, jako ta ekonomická.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postal address

  • Local office address:
    Senovážné náměstí 2

    37001 České Budějovice