Please fill this field
Ioan-Rareş BOGDAN Ioan-Rareş BOGDAN
Ioan-Rareş BOGDAN

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Romania - Partidul Naţional Liberal (Romania)

Date of birth : , Ocna Mures

Written explanations of vote Ioan-Rareş BOGDAN

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Programme for the Union's action in the field of health for the period 2021-2027 (“EU4Health Programme”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) RO

13-11-2020

Criza generată de COVID-19 ne-a demonstrat că avem nevoie mai mult ca oricând de instrumente bine definite și finanțate adecvat în domeniul sănătății.
De aceea, cred cu tărie că este nevoie urgent de un program ambițios prin care să garanteze că sistemele de sănătate europene pot face față viitoarelor crize sanitare.
Programul de Sănătate al Uniunii Europene, EU4Health este menit să pregătească mai bine Uniunea pentru amenințările transfrontaliere majore la adresa sănătății și să facă sistemele de sănătate mai reziliente.
Pentru a putea face față unor viitoare pandemii și amenințări la adresa sănătății și pentru a crește reziliența sistemelor noastre de sănătate, a fost absolut necesar să mărim finanțarea acordată programului EU4Health de la 1,7 miliarde EUR la 5,1 miliarde EUR.
Programul trebuie să contribuie la crearea unei rezerve de produse relevante pentru situații de criză sanitară, cum ar fi medicamentele esențiale, vaccinurile și dispozitivele medicale, în sinergie și complementaritate cu RescEU, Instrumentul de sprijin de urgență, Instrumentul de redresare și reziliență și alte politici, programe și fonduri ale Uniunii.
Uniunea Europeană trebuie să rămână una dintre cele mai sănătoase regiuni din lume iar noi toți, trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a duce la îndeplinire acest obiectiv.
Am votat în favoarea acestui raport.

InvestEU Programme (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) RO

13-11-2020

InvestEU reprezintă unul dintre programele principale ale UE, având drept scop, printre altele, atragerea investițiilor private ce vor fi garantate la nivel Uniunii, astfel încât să fie conferită o siguranță sporită investitorilor, care vor derula proiecte de interes pentru UE.
Obiectivele programului Invest EU sunt creşterea competitivităţii UE, dezvoltarea sustenabilă a economiei UE, creşterea incluziunii sociale, integrarea pieţelor de capital şi întărirea Pieţei Unice.
Acum, Parlamentul European a dat undă verde pentru negocierile privind programul reînnoit al UE de sprijinire a investițiilor și garantare a accesului la finanțare.
Trebuie subliniat sprijinul care se oferă pentru solvabilitate, măsură care va ajuta companiile să depășească criza COVID-19. Este o măsură binevenită în condițiile în care nu toate companiile au același nivel de acces la finanțarea pieței și este posibil ca anumite state membre să nu aibă suficiente mijloace bugetare disponibile pentru a oferi sprijin adecvat companiilor afectate de criza COVID-19.
În acest sens, sprijinul pentru solvabilitate va ajuta la redresarea companiilor, va proteja nivelurile de ocupare a forței de muncă și va contrabalansa denaturările preconizate pe piața unică.
Programul InvestEU reprezintă dovada clară că una dintre principalele priorități ale Uniunii Europene este promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice și a bunăstării cetățenilor europeni

General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) RO

12-11-2020

Bugetul pentru 2021 va ajuta UE să abordeze daunele provocate de pandemia de COVID-19, care a afectat în mod profund societățile și economiile noastre.
Trebuie subliniat că bugetul Uniunii pentru 2021 este primul din cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027, de aceea sumele alocate bugetului pe 2021 ar trebui să corespundă așteptărilor cetățenilor Uniunii într-o Europă post-COVID-19, favorizând o redresare economică puternică și îmbunătățind sănătatea publică.
Sunt necesare măsuri urgente pentru a sprijini rapid și eficient cetățenii, lucrătorii, persoanele care desfășoară o activitate independentă și sectoarele afectate mai puternic de criza de COVID-19, pentru a evita divergențe și mai mari între statele membre și între regiuni.
De aceea, trebuie avute în vedere resurse semnificative pentru a combate inegalitățile sociale și de gen, sărăcia și șomajul, oferind o atenție deosebită tinerilor și grupurilor vulnerabile.
În acest context, vreau să salut faptul că, după 10 săptămâni de discuții deloc ușoare, negociatorii Parlamentului European au ajuns la un acord istoric cu Președinția germană a Consiliului și cu Comisia în privința următorului cadru financiar multianual – CFM 2021 – 2027.
Acest lucru este încă o dovadă de responsabilitate a eurosistemului în fața provocărilor iscate de pandemie.
Am votat în favoarea acestui raport.

Introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process (A9-0175/2020 - Emmanuel Maurel) RO

11-11-2020

Asigurând peste 72 % din volumul schimburilor comerciale ale țărilor din Balcanii de Vest (și anume Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia), Uniunea Europeană este de departe partenerul comercial principal al acestor țări, cu mult înaintea altor concurenți implicați din punct de vedere economic și politic în regiune, cum ar fi China, Rusia sau Turcia.
Comerțul dintre Uniune și țările din Balcanii de Vest a crescut cu aproape 130 % în ultimii 10 ani. În 2019, valoarea schimburilor comerciale s-a ridicat la 55 de miliarde EUR.
De la lansarea procesului de stabilizare și de asociere, în 1999, Uniunea a încheiat treptat acorduri de stabilizare și de asociere cu fiecare dintre partenerii din Balcanii de Vest.
Aceste acorduri au fost considerate drept instrumente care au contribuit la dezvoltarea economică și stabilizarea politică a țărilor din regiune și constituie, în continuare, unul dintre principalele mecanisme de aliniere la acquis-ul UE și de integrare treptată pe piața UE. Acordurile prevăd eliminarea taxelor vamale și a restricțiilor netarifare pentru comerțul bilateral și acoperă mărfurile din toate capitolele Sistemului armonizat.
Balcanii de Vest reprezintă o prioritate a Uniunii, iar aceasta are o responsabilitate specială în sprijinirea țărilor din regiune.
Am votat în favoarea raportului.

EU/China Agreement: cooperation on and protection of geographical indications (A9-0199/2020 - Iuliu Winkler) RO

11-11-2020

Acest acord reprezintă un pas extrem de important, fiind vorba de primul acord economic și comercial semnat vreodată cu China și un exercițiu important de consolidare a încrederii în cadrul negocierilor în curs de desfășurare între UE și China cu privire la un acord bilateral de investiții..
Înțelegerea reflectă angajamentul UE și al Chinei de a-și îndeplini angajamentul asumat în cadrul summit-urilor anterioare UE-China și de a adera la normele internaționale ca bază pentru relațiile comerciale. Trebuie subliniat că UE este cel mai mare partener comercial al Chinei, iar China este al doilea partener comercial ca mărime al UE.
Acordul permite protejarea unor indicații geografice celebre și valoroase din UE împotriva imitării și a utilizării abuzive pe piața chineză. În prima etapă, în cadrul acordului va fi asigurată protecția directă a unei liste convenite de 100 de indicații geografice din UE și 100 de indicații geografice din China. În a doua etapă, în termen de patru ani vor fi protejate, încă 175 de denumiri de indicații geografice, atât din UE, cât și din China.
Acest document este un succes pentru ambii semnatari ai acordului, deoarece consolidează relațiile comerciale, aduce beneficii sectoarelor noastre agricole și alimentare, precum și consumatorilor de ambele părți.
Am votat în favoarea raportului.

Enhanced cooperation between Public Employment Services (PES) (A9-0128/2020 - Manuel Pizarro) RO

11-11-2020

Lărgirea sferei de aplicare a Rețelei europene a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă vizează îmbunătățirea procesului de creare de locuri de muncă durabile dar și acordarea unui ajutor pentru serviciile de ocupare a forței de muncă astfel încât acestea să se adapteze mai ușor la procesul de digitalizare.
Cred că este necesar să dezvolte inițiative comune, care ar facilita, de asemenea, schimbul de informații și cele mai bune practici.
Serviciile publice de ocupare a forței de muncă sunt principalele agenții care pun în aplicare politici de ocupare a forței de muncă ce facilitează integrarea pe piața forței de muncă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Ele sunt, de asemenea, principalii actori care pun în aplicare politici de activare în statele membre și joacă un rol important în facilitarea unor tranziții de succes și a integrării pe piața forței de muncă. Calitatea serviciilor lor are consecințe directe asupra impactului politicilor de ocupare a forței de muncă pe teren.
Susțin această inițiativă, mai ales că serviciile publice de ocupare a forței de muncă sunt actori-cheie în combaterea șomajului în Europa și în asigurarea punerii în aplicare cu succes a inițiativelor politice relevante ale UE.

Recommendation to the Council, the Commission and the VPC/HR on relations with Belarus (A9-0167/2020 - Petras Auštrevičius) RO

21-10-2020

Susțin cu tărie noile recomandări prin care se solicită o revizuire cuprinzătoare a relațiilor UE cu Belarus. Viitoarele relații dintre UE și Belarus ar trebui să aibă la bază valorile comune pe care se întemeiază UE, și anume democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
Afirm categoric că Alexander Lukașenko trebuie să respecte dorința poporului din Belarus și să se retragă în mod pașnic. Este imperios necesar ca toate statele membre să condamne frauda electorală, suprimarea opoziției și a societății civile, restricțiile asupra drepturilor omului, a libertății de exprimare și a libertății presei și încălcarea valorilor democratice fundamentale și a statului de drept.
Sprijin îndemnul adresat de Parlamentul European guvernului din Belarus de a respecta standardele internaționale privind drepturile omului, de a asigura respectarea drepturilor civile, precum dreptul la asociere, exprimare și asociere pașnică și de a oferi un cadru sigur pentru mass-media liberă.
Țin să felicit populația din Belarus pentru curajul și hotărârea sa și susțin cu fermitate dorința cetățenilor de schimbare democratică, justiție socială și libertate și de a-și modela viitorul țării pe principiile democrației, statului de drept și drepturilor omului, pentru a asigura libertatea, independența, suveranitatea și prosperitatea Republicii Belarus.

The future of European education in the context of Covid-19 (B9-0338/2020) RO

21-10-2020

Accesul la o educație de calitate și incluzivă este un drept fundamental al omului și este esențial pentru dobândirea și întreținerea competențelor, pentru participarea deplină și activă în societate și accesul efectiv la o piață a forței de muncă în evoluție.
Programul Erasmus + este principalul instrument de finanțare care susține construirea spațiului european al educației, de aceea este necesar ca bugetul aferent acestui program să crească pentru a putea susține pe deplin obiectivele stabilite.
Este nevoie de o nouă abordare în elaborarea de politici educaționale, în care să fie implicate toate părțile interesate, de la profesori, elevi și părinți, la comunitatea de afaceri, societatea civilă și autorități locale.
Cred că acum este momentul de a regândi și de a moderniza programele și metodele de învățământ și de a accelera ritmul schimbării. De aceea, statele membre trebuie să fie încurajate să adopte digitalizarea și inovarea și să integreze tehnologii noi
Principala lecție care trebuie învățată de pe urma crizei este că incluziunea și egalitatea de șanse, atât în ceea ce privește accesul, cât și în ceea ce privește calitatea, trebuie să se afle în centrul viitoarelor politici ale Uniunii în materie de educație și formare.

Employment and social policies of the euro area 2020 (A9-0183/2020 - Klára Dobrev) RO

21-10-2020

Este nevoie mai mult ca oricând de elaborarea unei strategii politice pentru a înlocui Strategia Europa 2020, care să urmărească eradicarea sărăciei, reunind instrumente esențiale precum, Pilonul european al drepturilor sociale și semestrul european și o viziune pe termen lung privind economia bunăstării și sustenabilitatea.
În acest sens, trebuie intensificate eforturile pentru a realiza investiții într-o educație și formare profesională de înaltă calitate, precum și pentru a promova învățarea pe tot parcursul vieții, astfel încât forța de muncă să se poată adapta la cerințele pieței aflate în schimbare.
În acest context, consider binevenit instrumentul de redresare al Uniunii Europene intitulat „Next Generation EU”.
Cred că este necesară găsirea unei abordări echilibrate a tranziției digitale, pe de o parte, și a infrastructurii din domeniul social, al educației și al sănătății, pe de altă parte.
Trebuie înțeles faptul că doar o reacție europeană hotărâtă și coordonată va atenua consecințele sociale ale crizei actuale și va demonstra că UE este un proiect indispensabil, bazat pe dreptatea socială, solidaritate și integrare. Un astfel de demers este esențial pentru a atenua consecințele economice și sociale negative ale crizei actuale.
Am votat în favoarea acestui raport.

Intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies (A9-0176/2020 - Stéphane Séjourné) RO

20-10-2020

Parlamentul European se află printre primele instituții care au formulat recomandări cu privire la normele din domeniul inteligenței artificiale în ceea ce privește etica, răspunderea și drepturile de proprietate intelectuală.
Aceste recomandări pregătesc calea pentru ca Uniunea să poată deveni lider mondial în dezvoltarea inteligenței artificiale.
Prin acest raport se clarifică faptul că rolul de lider mondial al Uniunii în domeniul inteligenței artificiale impune crearea unui sistem eficace pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală și garanții ca normele Uniunii în materie de brevete să protejeze dezvoltatorii inovatori.
Aceste obiective nu trebuie însă să lezeze interesele creatorilor umani sau principiile etice ale Uniunii Europene.
Trebuie făcută clar diferența între activitatea creativă care utilizează inteligența artificială și cea generată de inteligența artificială. Inteligența artificială nu ar trebui să aibă personalitate juridică și, prin urmare, drepturile de proprietate intelectuală ar trebui să fie acordate numai oamenilor.
Evoluțiile recente din domeniul inteligenței artificiale reprezintă un progres tehnologic considerabil, care creează oportunități și provocări pentru cetățenii, întreprinderile, administrațiile publice, creatorii și sectorul apărării din Uniune.
De aceea, este imperios necesar ca UE să joace un rol esențial în stabilirea principiilor de bază privind dezvoltarea, introducerea și utilizarea inteligenței artificiale, fără a-i împiedica progresele sau a aduce atingere concurenței.

Contact

Bruxelles

Strasbourg