Csaba SÓGOR
Csaba SÓGOR
Roumanie

Date de naissance : , Arad

8ème législature Csaba SÓGOR

Groupes politiques

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) - Membre

Partis nationaux

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Uniunea Democrată Maghiară din România (Roumanie)

Membre

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec le Japon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Membre suppléant

  • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de l'emploi et des affaires sociales
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'emploi et des affaires sociales

Activités parlementaires principales

Rapport(s) - en tant que rapporteur

Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur

Les commissions peuvent élaborer un avis sur le rapport de la commission saisie au fond; cet avis porte sur les matières qui relèvent de leur champ de compétence. Les rapporteurs de ces avis sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs de l’avis. Articles 56 et 57 ainsi qu’annexe VI du règlement intérieur.

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/825 afin d’augmenter l’enveloppe financière du programme d’appui à la réforme structurelle et d’adapter son objectif général

08-06-2018 EMPL_AD(2018)620979 PE620.979v02-00 EMPL
Csaba SÓGOR

AVIS sur le rapport 2017 sur la citoyenneté de l’Union: renforcer les droits des citoyens dans une Union du changement démocratique

09-11-2017 LIBE_AD(2017)607915 PE607.915v02-00 LIBE
Csaba SÓGOR

AVIS sur le document de travail intitulé «Vers un nouveau cadre commercial entre l’Union européenne et la Turquie et la modernisation de l’Union douanière»

10-02-2017 LIBE_AD(2017)595635 PE595.635v02-00 LIBE
Csaba SÓGOR

Avis - en tant que rapporteur fictif

Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III)

25-01-2019 LIBE_AD(2019)625581 PE625.581v02-00 LIBE
Bodil VALERO

AVIS sur la mise en œuvre des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l’Union

11-01-2019 LIBE_AD(2019)628589 PE628.589v02-00 LIBE
Martina ANDERSON

AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières

21-11-2018 EMPL_AD(2018)625383 PE625.383v02-00 EMPL
Anthea McINTYRE

Proposition(s) de résolution

Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales

Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Grandes interpellations

Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) HU

27-03-2019

Üdvözölni szeretném, hogy a kohéziós politika két legfontosabb pénzalapjáról szóló jelentés számos ponton javít a Bizottság eredeti javaslatán. Két dolgot emelnék ki: Az első az, hogy annak ellenére, hogy a tagállamok általános fejlettségi szintje lassan közeledik egymáshoz, az Unió legtöbb országában, de legfőképpen az újonnan csatlakozott tagországokban, egyre jobban mélyül a szakadék a fővárost és egyéb nagy városokat tömörítő, gazdaságilag jól teljesítő régiók és a szegényebb régiók között. Európa keleti részén szintén ehhez a jelenséghez kapcsolódik a vidéki régiók városoktól való látványos lemaradása. Romániában például az átlaghoz képest a falvakban látványosan magasabb a szegénységi szint és a munkanélküliség.
Az ehhez kapcsolódó elvándorlás és elöregedés, az oktatási, szociális és egészségügyi minőségi ellátás hiánya, pedig egy ördögi kört eredményez. És akkor még nem is beszéltünk a romák halmozottan nehéz helyzetéről. Ezért is volt meglepő, hogy az eredeti Bizottsági javaslat jóformán említést sem tett a leszakadó vidéki régiókról. Európának továbbra is olyan kohéziós politikára van szüksége, ami biztos támasz legszegényebb régiói számára is.

Le droit d'auteur dans le marché unique numérique (A8-0245/2018 - Axel Voss) HU

26-03-2019

Megszavaztam az interneten érvényes szerzői jogi szabályokról szóló jelentést. Az irányelv hatására egyrészt ezentúl az európai sajtókiadók szerzői jogvédelemben részesülnek az interneten, ez pedig elsősorban az európai minőségi újságírást valamint az újságírók megfelelő díjazását fogja segíteni. A sajtókiadóknak joguk lesz az online platformoktól (például hírgyűjtő oldalaktól) a műveik felhasználása által generált bevételekből részesedésest kapni.
Ugyanakkor a megegyezés fontos az európai kreatív ágazat számára is. Az internetes platformok felelősek lesznek a szerzői jogok megsértéséért. Ez azt jelenti, hogy az európai szerzők, zeneszerzők és más szerzői jogok tulajdonosai védelmet élveznek majd az online világban. Az internet továbbra is szabad marad, viszont biztosítani fogjuk, hogy a nagy platformok ne használják fel tisztességtelenül mások munkáját, hanem megfelelő jogdíjat biztosítsanak a szerzők számára.

Mise en œuvre des dispositions légales et de la déclaration commune assurant le contrôle parlementaire des agences décentralisées (A8-0055/2019 - György Schöpflin) HU

14-02-2019

Jelenleg 33 decentralizált ügynökség van az Európai Unióban. Bár a Szerződések nem definiálják, hogy mi is az “ügynökség”, több helyütt ténylegesen is megemlítik az ügynökségeket (EUSz 9. uniós polgárság, EUMSz 15. átláthatóság elve, 16 adatvédelem, 71 belbiztonság, 123, 24, 127, 130, 282 pénzügyi előírások, stb). Az ügynökségek szakterületük, felépítésük, finanszírozásuk tekintetében egymástól nagyon eltérő minőségűek, viszont mindannyijuk esetében fontos, hogy megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat építsünk be alapszabályzataikba és hogy ezeket a mechanizmusokat megfelelően végre is hajtsuk. A jelentés jobb és átláthatóbb kormányzatisági elszámoltatási eljárást javasol ezért szavazatommal is támogattam.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Questions au Bureau, à la Conférence des présidents et aux questeurs

Les députés peuvent poser des questions concernant l’exercice par le Bureau, la Conférence des présidents et les questeurs de leurs fonctions respectives. Article 32, paragraphe 2, du règlement.

Questions à la BCE et concernant le MSU et le MRU

Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite à la BCE ainsi que des questions portant sur le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique. Ces questions sont d’abord soumises au président de la commission compétente. Articles 140 et 141 ainsi qu’annexe III du règlement intérieur.

Réponses aux questions à la BCE et concernant le MSU et le MRU

Réponse aux questions des députés à la BCE ainsi qu’aux questions portant sur le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique. Articles 140 et 141 ainsi qu’annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017)

***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

DÉCLARATION ÉCRITE sur les différences en matière de composition et de qualité entre les produits commercialisés sur les marchés de l'ouest et de l'est de l'Union européenne

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Caduque
Dubravka ŠUICA Renate SOMMER Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Czesław Adam SIEKIERSKI Miroslav MIKOLÁŠIK Jacek SARYUSZ-WOLSKI Anna FOTYGA Dariusz ROSATI Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Csaba SÓGOR Iuliu WINKLER Pavel SVOBODA Eduard KUKAN Monika SMOLKOVÁ Zigmantas BALČYTIS Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Traian UNGUREANU Cătălin Sorin IVAN Zoltán BALCZÓ Krišjānis KARIŅŠ Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Biljana BORZAN Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Davor Ivo STIER Ivana MALETIĆ Tibor SZANYI Michaela ŠOJDROVÁ Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ Andor DELI György HÖLVÉNYI Merja KYLLÖNEN Artis PABRIKS Andrejs MAMIKINS Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE Nicola CAPUTO Georgi PIRINSKI Adam SZEJNFELD Julia PITERA Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Franc BOGOVIČ Daniel BUDA Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS Liliana RODRIGUES Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Date d'ouverture : 09-05-2016
Échéance : 09-08-2016
Nombre de signataires : 141 - 28-07-2016

DÉCLARATION ÉCRITE sur la lutte contre le chômage des jeunes dans l'Union européenne

07-03-2016 P8_DCL(2016)0017 Caduque
Claudia ȚAPARDEL Marc TARABELLA Daciana Octavia SÂRBU Cristian-Silviu BUŞOI Renate WEBER Csaba SÓGOR Cătălin Sorin IVAN István UJHELYI Doru-Claudian FRUNZULICĂ Deirdre CLUNE Hugues BAYET
Date d'ouverture : 07-03-2016
Échéance : 07-06-2016
Nombre de signataires : 214 - 08-06-2016

DÉCLARATION ÉCRITE sur la promotion du multilinguisme au sein de l'Union européenne

26-10-2015 P8_DCL(2015)0064 Caduque
Ilhan KYUCHYUK Csaba SÓGOR Ivo VAJGL Ramon TREMOSA i BALCELLS Jozo RADOŠ Petr JEŽEK Andrejs MAMIKINS Ivan JAKOVČIĆ Josep-Maria TERRICABRAS Ernest MARAGALL Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA
Date d'ouverture : 26-10-2015
Échéance : 26-01-2016
Nombre de signataires : 62 - 27-01-2016

Déclarations

Toutes les déclarations ci-après ont été signées par le député, même si la signature n’est pas visible dans la version en ligne.