Chatbot

Vítejte na internetovém portálu pro předkládání petic

Prostřednictvím petic předkládaných Evropskému parlamentu můžete s naším orgánem přímo komunikovat a uplatnit tak své petiční právo, které patří mezi základní práva všech evropských občanů a všech osob s bydlištěm v EU a které je zakotveno jak ve Smlouvě, tak v Listině základních práv. Další informace naleznete v Lisabonské smlouvě.

Díky Vaší petici může Parlament, prostřednictvím svého Petičního výboru, nepřetržitě dohlížet na to, jakým způsobem se skutečně uplatňují evropské právní předpisy a do jaké míry se evropské orgány zabývají podněty občanů.

Dolors Montserrat, PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP

Prostřednictvím petic předkládaných Evropskému parlamentu můžete s naším orgánem přímo komunikovat a uplatnit tak své petiční právo, které patří mezi základní práva všech evropských občanů a všech osob s bydlištěm v EU a které je zakotveno jak ve Smlouvě, tak v Listině základních práv.

The Committee on Petitions has adopted its annual report for 2022. It takes stock of the committee's activities, starting with the handling of the 1217 petitions submitted by EU citizens and residents. The top petition themes this year include the environment, fundamental rights, justice and external relations.

Yearly workshops and studies, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Petitions (PETI), examine the progress made concerning disability.