Vítejte na internetovém portálu pro předkládání petic 


Prostřednictvím petic předkládaných Evropskému parlamentu můžete s naším orgánem přímo komunikovat a uplatnit tak své petiční právo, které patří mezi základní práva všech evropských občanů a všech osob s bydlištěm v EU a které je zakotveno jak ve Smlouvě, tak v Listině základních práv. Další informace naleznete v Lisabonské smlouvě.

Díky Vaší petici může Parlament, prostřednictvím svého Petičního výboru, nepřetržitě dohlížet na to, jakým způsobem se skutečně uplatňují evropské právní předpisy a do jaké míry se evropské orgány zabývají podněty občanů.

Dolors Montserrat, PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP


Vítejte na internetovém portálu pro předkládání petic 

Prostřednictvím petic předkládaných Evropskému parlamentu můžete s naším orgánem přímo komunikovat a uplatnit tak své petiční právo, které patří mezi základní práva všech evropských občanů a všech osob s bydlištěm v EU a které je zakotveno jak ve Smlouvě, tak v Listině základních práv.
Creation of a European Capital of Small Retail 

The COVID19 crisis and broken supply chains have highlighted the essential role of local traders in neighbourhoods, cities and municipalities. Retail SMEs are crucial for urban and rural local communities as they supply food, services and goods but also offer proximity and are part of the social fabric.
Public Hearing “Discrimination on the grounds of sexual orientation” 

On December 1st 2022, PETI Committee held a public hearing entitled 'Discrimination on the grounds of sexual orientation', in association with LIBE Committee and JURI Committee. This public hearing addressed different forms of discrimination of LGBTI persons in some Member States.