Click to read the COVID-19 Urgency Procedure Petitions on Europarl PETITIONS Committee website

 


Prostřednictvím petic předkládaných Evropskému parlamentu můžete s naším orgánem přímo komunikovat a uplatnit tak své petiční právo, které patří mezi základní práva všech evropských občanů a všech osob s bydlištěm v EU a které je zakotveno jak ve Smlouvě, tak v Listině základních práv. Další informace naleznete v Lisabonské smlouvě.

Díky Vaší petici může Parlament, prostřednictvím svého Petičního výboru, nepřetržitě dohlížet na to, jakým způsobem se skutečně uplatňují evropské právní předpisy a do jaké míry se evropské orgány zabývají podněty občanů.

Petiční výbor má za úkol odpovídat na všechny petice, se kterými se na nás předkladatelé obracejí, a je-li to možné, zajistit mimosoudní opravné prostředky v případě oprávněných obav spojených s problémy, které souvisejí s činností EU.

Na tomto portálu můžete předkládat petice elektronickou cestou. K tomu slouží uživatelsky vstřícný a běžný registrační postup. Portál má rovněž uživatele stručně seznamovat s tématy, se kterými se na nás obrátili jiní předkladatelé, a poskytovat informace o již obdržených peticích. Díky vyhledávací funkci se můžete zaměřit na témata, která se Vás přímo týkají, a seznámit se s jinými názory na otázky související s EU. Na tomto portálu můžete ovšem také vyjádřit online podporu otevřeným peticím, které jsou podle členů Petičního výboru přípustné.

Pokud hodláte předložit petici v papírové podobě, mějte na paměti, že neexistuje žádný formulář ani standardní formát, kterého byste se měli držet.

 

Petice však musí splňovat následující podmínky:

 

  • musí uvádět Vaše plné jméno, státní příslušnost a místo trvalého bydliště (v případě skupinové petice musí být uvedeno jméno, státní příslušnost a místo trvalého bydliště předkladatele nebo alespoň prvního podepsaného občana),
  • musí být podepsaná.

 

Vaše petice může obsahovat přílohy, včetně kopií případných podkladových dokumentů.

Petice zasílejte na adresu:

 

Předsedkyně Petičního výboru

European Parliament

B-1047 BRUSSELS

 

Proces předkládání petic je svou podstatou otevřený a transparentní. Řada petic se projednává na schůzích Petičního výboru (klikněte zde pro sledování krátkých záznamů ze schůzí Petičního výboru), kterých se předkladatelé petic aktivně účastní. Vzhledem k rozmanité povaze petic a jejich značnému počtu však nejsou ve výboru projednávány všechny petice. Poslanci o nich mohou rozhodnout prostřednictvím řádného systému politické kontroly.

Všichni předkladatelé jsou nicméně informováni o všech stádiích petičního postupu a předsedkyně výboru jim na závěr písemně sdělí jeho výsledek.