Vítejte na internetovém portálu pro předkládání petic 


Prostřednictvím petic předkládaných Evropskému parlamentu můžete s naším orgánem přímo komunikovat a uplatnit tak své petiční právo, které patří mezi základní práva všech evropských občanů a všech osob s bydlištěm v EU a které je zakotveno jak ve Smlouvě, tak v Listině základních práv. Další informace naleznete v Lisabonské smlouvě.

Díky Vaší petici může Parlament, prostřednictvím svého Petičního výboru, nepřetržitě dohlížet na to, jakým způsobem se skutečně uplatňují evropské právní předpisy a do jaké míry se evropské orgány zabývají podněty občanů.

Dolors Montserrat, PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP


Vítejte na internetovém portálu pro předkládání petic 

Prostřednictvím petic předkládaných Evropskému parlamentu můžete s naším orgánem přímo komunikovat a uplatnit tak své petiční právo, které patří mezi základní práva všech evropských občanů a všech osob s bydlištěm v EU a které je zakotveno jak ve Smlouvě, tak v Listině základních práv.
Transparency and Citizen Engagement in the Fight Against Corruption 

The Committee on Petitions places dialogue with European citizens at the very center of its activity. It is particularly interested in the development of administrative transparency and in preventing and fighting corruption in both the public and private sectors.
LGBTIQ Equality in the EU 

Everybody in the European Union should be safe and free to be themselves. Discrimination against lesbian, gay, bisexual, trans, non-binary, intersex and queer (LGBTIQ) people persists throughout the EU, as shown in several petitions.