banner

Webová stránka verejného registra Európskeho parlamentu

Podľa článku 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie majú občania a osoby s pobytom v členských štátoch EÚ právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie bez ohľadu na ich nosič, a to v súlade so zásadami a podmienkami stanovenými prostredníctvom nariadení prijatých v rámci riadneho legislatívneho postupu. Všeobecné zásady a obmedzenia, ktorými sa riadi právo na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, sa stanovujú v nariadení (ES) č. 1049/2001. Podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 1049/2001 každá inštitúcia zabezpečí prístup verejnosti k registru dokumentov elektronickou formou.

Webová stránka verejného registra Európskeho parlamentu obsahuje odkazy na dokumenty, ktoré táto inštitúcia vytvorila alebo jej boli doručené od 3. decembra 2001. Takmer všetky dokumenty si možno na stránke bezplatne pozrieť a stiahnuť.

Hľadáte dokument Európskeho parlamentu?
thumb-legal-background

V tejto časti nájdete informácie o nariadení (ES) č. 1049/2001 a ďalších dôležitých rozhodnutiach a pravidlách upravujúcich prístup verejnosti k dokumentom Parlamentu.

thumb-annual-report

Na tejto stránke nájdete informácie o štatistických údajoch a výročných správach Európskeho parlamentu podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

thumb-archive

Historický archív obsahuje množstvo historických zdrojov, článkov a štúdií, vďaka ktorým môžete znovu prežiť históriu európskej integrácie a odhaliť, akú úlohu v tomto procese zohrával Európsky parlament.

thumb-ask-ep

Ak sa chcete dozvedieť viac o činnostiach, právomociach a organizácii Európskeho parlamentu, môžete sa obrátiť na oddelenie pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP) prostredníctvom formuláru na tejto stránke.