Žiadosti občanov o informácie – Kontaktný formulár

Oddelenie pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP) poskytuje informácie o Európskom parlamente, jeho pozíciách a činnostiach, organizácii a pravidlách, právomociach a postupoch. Nemôže poskytovať právne poradenstvo ani zaujímať politické postoje.

Odoslaním otázky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov. Upozorňujeme tiež, že vyplnením povinných a voliteľných políčok formulára Ask EP súhlasíte so spracovaním zozbieraných osobných údajov.

(*) Povinný údaj

Všeobecné informácie

Zostalo {1} znakov
Zostalo {1} znakov
Zostalo {1} znakov
Zostalo {1} znakov

Zostalo {1} znakov

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Európsky parlament potrebuje niektoré vaše osobné údaje, aby mohol spracovať vašu žiadosť. Podrobný prehľad o spôsobe získavania a spracúvania osobných údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.