Glasovanja

Poimensko glasovanje je obvezno vsakič, ko odbor o zakonodajnih ali nezakonodajnih poročilih glasuje z enim samim glasovanjem oziroma je glasovanje končno. Poleg tega se lahko, če se predsednik odloči za elektronsko glasovanje ali to zahtevajo poslanci oziroma politična skupina ali skupine v odboru, ki dosežejo vsaj visok prag, glasuje poimensko.

Na tej strani si lahko ogledate izide poimenskega glasovanja z navedbo, kako so glasovali posamezni člani.