Prosimo, izpolnite to polje

Predstavitev

Dodatne analize

Podatkovna zbirka vsebuje raziskovalno gradivo, ki ga pripravljajo različne službe Evropskega parlamenta za raziskave. To so predvsem študije, poglobljene analize in povzetki tematskih sektorjev, oddelka za podporo ekonomskemu upravljanju in direktorata za oceno učinka in evropsko dodano vrednost. Namen teh dokumentov je pomoč pri delu različnih parlamentarnih teles.

Tematski sektorji

Tematski sektorji zagotavljajo strokovne nasvete in politično svetovanje v podporo dejavnostim različnih parlamentarnih teles, zlasti odborov. Na podlagi analiz, ki jih pripravljajo sami ali pa jih dajo izdelati zunanjim strokovnjakom, zagotavljajo neodvisne, specializirane, objektivne, visokokakovostne in najnovejše informacije na vseh področjih dejavnosti Parlamenta.
Politična vprašanja preučujejo v najrazličnejših oblikah, najpogosteje na zahtevo parlamentarnega odbora ali delegacije. V podatkovni zbirki boste našli besedila, kot so študije, poglobljene analize, ki se nanašajo na posamezno državo ali področje, in povzetki. Uporabljajo se za različne namene: neposredno za pripravo zakonodaje v posameznem odboru ali pa kot povzetki za delegacije poslancev.

Oddelek za podporo ekonomskemu upravljanju

Oddelek za podporo ekonomskemu upravljanju pripravlja povzetke za gospodarski dialog in predstavitve odgovornosti, ki jih organizira pristojni odbor Parlamenta. Poleg tega redno pripravlja dokumente o ozadju in tabele za to področje.

Direktorat za oceno učinka in evropsko dodano vrednost

Direktorat za oceno učinka in evropsko dodano vrednost, ki deluje v okviru službe za parlamentarne raziskovalne storitve, izvaja raziskave o različnih vidikih predhodnih in naknadnih ocen zakonodaje in politik Evropske unije. V podatkovni zbirki boste našli: natančno presojo ocen učinka, ki jih je pripravila Evropska komisija; dopolnilne ali nadomestne ocene učinkov; ocene učinkov sprememb, ki jih predlaga Parlament; evropske presoje izvajanja, v katerih se ocenjuje izvajanje in učinkovitost prava in politik Evropske unije v praksi; poročila o stroških „Neevrope“ na področjih politik, kjer bi bila lahko s skupnim ukrepanjem na evropski ravni dosežena večja učinkovitost ali skupno dobro, in ocene evropske dodane vrednosti, v katerih so utemeljeni razlogi za zakonodajna samoiniciativna poročila, ki jih predložijo odbori.
Oddelek za znanstvene napovedi (STOA) opravlja interdisciplinarne raziskave in zagotavlja strateško svetovanje na področju presoje znanstvenih in tehnoloških možnosti ter znanstvenih napovedi. Izvaja poglobljene študije ter organizira delavnice o razvoju na teh področjih po navodilih sveta STOA, ki ga sestavlja 24 poslancev
Stik

Tematski sektor za zunanje odnose