Please fill this field
Asim ADEMOV Asim ADEMOV
Asim ADEMOV

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Bulgaria - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Date of birth : , Dubnitsa

Home Asim ADEMOV

Member

CULT
Committee on Culture and Education
DMAG
Delegation for relations with the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union, including the EU-Morocco, EU-Tunisia and EU-Algeria Joint Parliamentary Committees
DMED
Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

Substitute

AGRI
Committee on Agriculture and Rural Development
PETI
Committee on Petitions
D-RS
Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Most recent activities

Foie gras marketing standards

10-07-2020 E-004100/2020 Commission
Written questions

Dual quality of products in the single market

09-07-2020 O-000048/2020 Commission
Oral questions

Exceptional temporary support under EAFRD in response to the COVID-19 outbreak (amendment of Regulation (EU) No 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) BG

19-06-2020
Written explanations of vote

Подкрепих изменението на Регламент (ЕС) № 1305/2013 за предоставяне на извънредна временна подкрепа за земеделските стопани в отговор на пандемията, причинена от COVID-19, като необходима допълнителна стъпка за ефективна и навременна помощ на европейските фермери с оглед запазване на дейността им през периода на кризата.
Извънредната подкрепа по линия на неизразходваните средства от програмите за развитие на селските райони (ПРСР), предоставя на държавите членки още един инструмент за финансова помощ на най-уязвимите и засегнати земеделски стопани и преработвателни МСП от хранително-вкусовия сектор. Прилагането на извънредната мярка в България се очаква да обхване голяма част от засегнатите над 33 000 малки и средни по размер стопанства в сектора на плодовете и зеленчуците, животновъдството и специфичното за България производство на маслодайна роза.
С одобрението на по-висок бюджет по извънредната мярка COVID-19 - до 2% от средствата по ПРСР, от Европейския парламент ясно заявихме, че европейските фермери се нуждаят от реална помощ тук и сега, за да преодолеят най-трудния период и да продължат земеделската си дейност с наличен оборотен капитал.

Contact

Bruxelles

Strasbourg