Chatbot

Velkommen til webportalen for andragender

Formålet med proceduren for behandling af andragender i Europa-Parlamentet er at sikre, at du får mulighed for at kommunikere med Parlamentet og benytte din ret til at indgive andragender, som er en af de grundlæggende rettigheder for alle, der er statsborgere i en EU-medlemsstat eller har bopæl i EU, som fastsat både i traktaten og i chartret om grundlæggende rettigheder. Læs mere i Lissabontraktaten.

Ved at indgive et andragende giver du Parlamentet mulighed for gennem dets Udvalg for Andragender løbende at foretage realitetstjek af den måde, som EU-lovgivningen gennemføres på, og måle, i hvilket omfang EU-institutionerne tager hånd om de problemstillinger, der optager dig.

Dolors Montserrat, PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP

Formålet med proceduren for behandling af andragender i Europa-Parlamentet er at sikre, at du får mulighed for at kommunikere med Parlamentet og benytte din ret til at indgive andragender, som er en af de grundlæggende rettigheder for alle, der er statsborgere i en EU-medlemsstat eller har bopæl i EU, som fastsat både i traktaten og i chartret om grundlæggende rettigheder.

What did citizens achieve via their petitions ? A significant number of petitions have led to legislative or political action, EU pilot cases, and sometimes even preliminary rulings or infringement proceedings.

The Committee on Petitions has adopted its annual report for 2022. It takes stock of the committee's activities, starting with the handling of the 1217 petitions submitted by EU citizens and residents. The top petition themes this year include the environment, fundamental rights, justice and external relations.