Click to read the COVID-19 Urgency Procedure Petitions on Europarl PETITIONS Committee website

 


Az Európai Parlament petíciós eljárásának célja annak biztosítása, hogy Ön a Parlamenthez fordulhasson és élhessen az európai polgárok és lakosok egyik alapvető, a Szerződésben és az Alapjogi Chartában egyaránt rögzített jogával, a petíciós joggal. Erről bővebben a Lisszaboni Szerződésben olvashat.

Az Ön petíciója lehetővé teszi az Európai Parlament számára, hogy Petíciós Bizottságának közreműködésével kézzelfogható, aktuális visszajelzést kapjon az európai jogszabályok végrehajtásáról, és felmérje, mennyiben képesek az európai intézmények választ adni az Ön által felvetett aggályokra.

A Petíciós Bizottság célja, hogy válasszal szolgáljon minden petícióra, és ha lehetséges, nem jogi úton orvosolja a petíciók benyújtói által felvetett, az uniós tevékenységi területekkel kapcsolatos tárgyú aggodalmakat.

Honlapunk rendeltetése annak lehetővé tétele, hogy Ön elektronikus formában, felhasználóbarát és egyszerű regisztrációs eljárást követve nyújthassa be petícióját; emellett azonban arra is törekszünk, hogy a tudomásunkra hozott ügyeket tömören ismertessük, és tájékoztatást adjunk a már beérkezett petíciókról. A „Keresés” funkció lehetővé teszi az Önt közvetlenül érintő ügyekre való összpontosítást, és betekintést nyújt abba, mit mondanak mások az EU-val kapcsolatos ügyekben. Honlapunk ugyanis azt is lehetővé teszi, hogy Ön online kifejezhesse támogatását a Petíciós Bizottság tagjai által elfogadhatónak nyilvánított és még folyamatban lévő petíciók mellett.

Ha Ön petícióját papíron kívánja benyújtani, nem áll rendelkezésre formanyomtatvány és nem követendő szabvány formátum.

Ugyanakkor azonban az alábbiak szükségesek:

  • a petíciónak tartalmaznia kell az Ön nevét, állampolgárságát és állandó lakhelyének címét (csoportosan benyújtott petíció esetében a petíció benyújtója, vagy legalább az első helyen aláíró személy nevét, állampolgárságát és állandó lakhelyének címét),
  • a petíciót alá kell írni.

 

Petíciójához csatolhat mellékleteket, például az Ön rendelkezésére álló bármely alátámasztó dokumentum másolatát.

A petíciót az alábbi címre kell küldeni:

A Petíciós Bizottság elnöke

European Parliament

B-1047 BRUSSELS

 

A petíciós eljárás természetétől fogva nyitott és átlátható. A bizottság ülésein, melyeken a petíciók benyújtói is aktívan részt vehetnek, számos petíciót megvitatatnak (a Petíciós Bizottság üléseiről készült videofelvételek megtekintéséhez kattintson ide). Tekintettel azonban a petíciók eltérő természetére és a beérkező petíciók nagy számára, nem minden petíció megvitatására kerül sor a Petíciós Bizottságban; e bizottság tagjai dönthetnek úgy, hogy a petíciókra vonatkozó döntésüket a rendes politikai vizsgálat keretében hozzák meg.

A petíciók benyújtóit minden esetben és a petíciós eljárás minden szakaszában tájékoztatják, és a petíció eredményéről levelet kapnak a Petíciós Bizottság elnökétől.