Chatbot

Sveiki atvykę į peticijų interneto portalą

Peticijų pateikimo ir nagrinėjimo proceso Europos Parlamente tikslas - užtikrinti Jums galimybę susisiekti su Parlamentu ir pasinaudoti viena iš pagrindinių visų Europos Sąjungos piliečių ir gyventojų teisių, įtvirtintų Sutartyje ir Pagrindinių teisių chartijoje, t. y. teise pateikti peticiją. Išsamiau skaitykite Lisabonos sutartyje.

Jūsų peticija suteikia galimybę Parlamentui per Peticijų komitetą patikrinti, kaip iš tiesų įgyvendinami Europos teisės aktai, ir įvertinti, kaip Europos institucijos reaguoja į Jūsų pareikštą susirūpinimą.

Dolors Montserrat, PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP

Peticijų pateikimo ir nagrinėjimo proceso Europos Parlamente tikslas – užtikrinti Jums galimybę susisiekti su Parlamentu ir pasinaudoti viena iš pagrindinių visų Europos Sąjungos piliečių ir gyventojų teisių, įtvirtintų Sutartyje ir Pagrindinių teisių chartijoje, t. y. teise pateikti peticiją.

What did citizens achieve via their petitions ? A significant number of petitions have led to legislative or political action, EU pilot cases, and sometimes even preliminary rulings or infringement proceedings.

The Committee on Petitions has adopted its annual report for 2022. It takes stock of the committee's activities, starting with the handling of the 1217 petitions submitted by EU citizens and residents. The top petition themes this year include the environment, fundamental rights, justice and external relations.