Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Thursday, 3 December 2020 EN

02-12-2020 AFET_OJ(2020)12-03_1 PE661.838v01-00 AFET

MINUTES - Wednesday, 28 October 2020 EN

23-11-2020 CJ31_PV(2020)10-28-1 PE660.256v01-00 AFET BUDG DEVE

DRAFT REPORT on the 2019-2020 Commission reports on Serbia EN

19-11-2020 AFET_PR(2020)647081 PE647.081v03-00 AFET
Vladimír BILČÍK

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 284 - Förslag till betänkande Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020

18-11-2020 AFET_AM(2020)660086 PE660.086v04-00 AFET
Sven MIKSER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 285 - 454 - Förslag till betänkande Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020

18-11-2020 AFET_AM(2020)660087 PE660.087v04-00 AFET
Sven MIKSER

DRAFT REPORT on the 2019-2020 Commission Reports on Kosovo EN

17-11-2020 AFET_PR(2020)647076 PE647.076v01-00 AFET
Viola VON CRAMON-TAUBADEL

DRAFT REPORT on the 2019-2020 Commission Reports on North Macedonia EN

16-11-2020 AFET_PR(2020)647080 PE647.080v01-00 AFET
Ilhan KYUCHYUK

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019 - European Commission EN

16-11-2020 AFET_PA(2020)660189 PE660.189v01-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

16-11-2020 AFET_PA(2020)660190 PE660.190v01-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020

12-11-2020 AFET_PR(2020)657487 PE657.487v03-00 AFET
Sven MIKSER

PROTOKOLL - Tisdagen den 22 september 2020

12-11-2020 AFET_PV(2020)09-22-1 PE660.138v01-00 AFET

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rapporter 2019 och 2020 om Turkiet

11-11-2020 AFET_PR(2020)659095 PE659.095v01-00 AFET
Nacho SÁNCHEZ AMOR

PROTOKOLL - Måndagen den 9 november 2020

11-11-2020 AFET_PV(2020)11-09-1 PE660.248v01-00 AFET

PROTOKOLL - Måndagen den 13 juli 2020

09-11-2020 AFET_PV(2020)07-13-1 PE659.003v01-00 AFET

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av de mänskliga rättigheterna och EU:s externa migrationspolitik

06-11-2020 AFET_PR(2020)660103 PE660.103v01-00 AFET
Tineke STRIK

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 82 - Förslag till yttrande Genomförandet av direktiv 2009/81/EG med avseende på upphandling på försvars- och säkerhetsområdena och av direktiv 2009/43/EG med avseende på överföring av försvarsrelaterade produkter

06-11-2020 AFET_AM(2020)660191 PE660.191v01-00 AFET
Sven MIKSER

BETÄNKANDE om covid-19-pandemins utrikespolitiska konsekvenser

03-11-2020 A9-0204/2020 PE653.845v05-00 AFET
Hilde VAUTMANS

PROTOKOLL - Måndagen den 26 oktober 2020

29-10-2020 AFET_PV(2020)10-26-1 PE660.105v01-00 AFET

PROTOKOLL - Måndagen den 12 oktober 2020

28-10-2020 AFET_PV(2020)10-12-1 PE658.986v01-00 AFET

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 488 - Förslag till betänkande Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2019

28-10-2020 AFET_AM(2020)659001 PE659.001v01-00 AFET
David McALLISTER

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien

28-10-2020 AFET_PR(2020)660104 PE660.104v01-00 AFET
Reinhard BÜTIKOFER

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 28 oktober 2020

22-10-2020 CJ31_OJ(2020)10-28_1 PE659.099v01-00 AFET BUDG DEVE

PROTOKOLL - Tisdagen den 25 augusti 2020

21-10-2020 AFET_PV(2020)08-25-1 PE655.944v01-00 AFET

PROTOKOLL - Tisdagen den 6 oktober 2020

21-10-2020 AFET_PV(2020)10-06-1 PE658.922v01-00 AFET

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 317 - Förslag till betänkande Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2019

20-10-2020 AFET_AM(2020)658904 PE658.904v01-00 AFET
Isabel SANTOS

PROTOKOLL - Fredagen den 16 oktober 2020

20-10-2020 AFET_PV(2020)10-16-1 PE659.024v01-00 AFET

ÄNDRINGSFÖRSLAG 318 - 597 - Förslag till betänkande Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2019

20-10-2020 AFET_AM(2020)659051 PE659.051v01-00 AFET
Isabel SANTOS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 446 - Förslag till betänkande Genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina

19-10-2020 AFET_AM(2020)655685 PE655.685v01-00 AFET
Michael GAHLER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 196 - Förslag till betänkande Klimatförändringarnas konsekvenser för de mänskliga rättigheterna och miljöförsvararnas roll i denna fråga

15-10-2020 AFET_AM(2020)658900 PE658.900v01-00 AFET
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till rådet om den 75:e sessionen i FN:s generalförsamling

15-10-2020 AFET_PR(2020)658932 PE658.932v01-00 AFET
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021

13-10-2020 AFET_AD(2020)655905 PE655.905v02-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 255 - Förslag till yttrande Företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet

12-10-2020 AFET_AM(2020)658828 PE658.828v02-00 AFET
Raphaël GLUCKSMANN

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2019

07-10-2020 AFET_PR(2020)657447 PE657.447v02-00 AFET
David McALLISTER

PROTOKOLL - Torsdagen den 1 oktober 2020

07-10-2020 AFET_PV(2020)10-01-1 PE658.849v01-00 AFET

PROTOKOLL - Fredagen den 12 juni 2020

06-10-2020 CJ38_PV(2020)06-12-1 PE653.905v01-00 AFET INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 585 - Förslag till betänkande Covid-19-pandemins utrikespolitiska konsekvenser

01-10-2020 AFET_AM(2020)658797 PE658.797v01-00 AFET
Hilde VAUTMANS

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över genomförandet av direktiv 2009/81/EG med avseende på upphandling på försvars- och säkerhetsområdena och av direktiv 2009/43/EG med avseende på överföring av försvarsrelaterade produkter

29-09-2020 AFET_PA(2020)657437 PE657.437v01-00 AFET
Sven MIKSER

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina

28-09-2020 AFET_PR(2020)655684 PE655.684v01-00 AFET
Michael GAHLER

PROTOKOLL - Torsdagen den 10 september 2020

28-09-2020 AFET_PV(2020)09-10-1 PE657.314v01-00 AFET

YTTRANDE över en ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling

23-09-2020 AFET_AD(2020)652358 PE652.358v02-00 AFET
Anna FOTYGA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 65 - Förslag till yttrande Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt

23-09-2020 AFET_AM(2020)657458 PE657.458v01-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om klimatförändringarnas konsekvenser för de mänskliga rättigheterna och miljöförsvararnas roll i denna fråga

21-09-2020 AFET_PR(2020)655925 PE655.925v02-00 AFET
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

FÖRSLAG TILL YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet

17-09-2020 AFET_PA(2020)655782 PE655.782v02-00 AFET
Raphaël GLUCKSMANN

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2019

16-09-2020 AFET_PR(2020)657310 PE657.310v01-00 AFET
Isabel SANTOS

PROTOKOLL - Tisdagen den 1 september 2020

04-09-2020 AFET_PV(2020)09-01-1 PE657.148v01-00 AFET

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 388 - Förslag till betänkande Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende förbindelserna med Belarus

03-09-2020 AFET_AM(2020)657166 PE657.166v01-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om covid-19-pandemins utrikespolitiska konsekvenser

02-09-2020 AFET_PR(2020)653845 PE653.845v04-00 AFET
Hilde VAUTMANS

PROTOKOLL - Tisdagen den 14 juli 2020

02-09-2020 AFET_PV(2020)07-14-1 PE655.673v01-00 AFET

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt

25-08-2020 AFET_PA(2020)655905 PE655.905v01-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 323 - Förslag till betänkande Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien

22-07-2020 AFET_AM(2020)655747 PE655.747v01-00 AFET
Dragoş TUDORACHE

PROTOKOLL - Måndagen den 22 juni 2020

14-07-2020 AFET_PV(2020)06-22-1 PE653.899v02-00 AFET

YTTRANDE över artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt i den mån som EU berörs av civila och militära användningsområden och statens befogenhet utanför det straffrättsliga området

09-07-2020 AFET_AD(2020)650702 PE650.702v02-00 AFET
Urmas PAET

PROTOKOLL - Måndagen den 6 juli 2020

09-07-2020 AFET_PV(2020)07-06-1 PE654.085v01-00 AFET

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 351 - Förslag till betänkande Rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)

08-07-2020 AFET_AM(2020)654064 PE654.064v01-00 AFET
Radosław SIKORSKI

YTTRANDE över jämställdhet inom EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

07-07-2020 AFET_AD(2020)648587 PE648.587v03-00 AFET
Hannah NEUMANN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 234 - Förslag till yttrande En ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling

02-07-2020 AFET_AM(2020)653741 PE653.741v01-00 AFET
Anna FOTYGA