Najnovšie dokumenty

Niektoré z týchto dokumentov možno nie sú k dispozícii vo Vašom jazyku. Preto sa Vám automaticky navrhne iná verzia. Uvidíte to podľa ikony navrhovanej jazykovej verzie. (e.g.: FR ).

MINUTES - Thursday, 6 July 2023 EN

25-09-2023 AFET_PV(2023)07-06-1 PE751.689v01-00 AFET

AMENDMENTS 56 - 119 - Draft opinion Laying down measures to strengthen solidarity and capacities in the Union to detect, prepare for and respond to cybersecurity threats and incidents EN

22-09-2023 AFET_AM(2023)753576 PE753.576v01-00 AFET
Dragoş TUDORACHE

DRAFT REPORT on the role of the European Parliament and its parliamentary diplomacy in the EU’s foreign and security policy EN

22-09-2023 AFET_PR(2023)753617 PE753.617v01-00 AFET
Jordi SOLÉ

OPINION on the ongoing negotiations on a status agreement on operational activities carried out by the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) in Senegal EN

21-09-2023 AFET_AD(2023)749909 PE749.909v02-00 AFET
Jan-Christoph OETJEN

OPINION on the ongoing negotiations on a status agreement on operational activities carried out by the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) in Mauritania EN

21-09-2023 AFET_AD(2023)749910 PE749.910v02-00 AFET
Jan-Christoph OETJEN

MINUTES - Wednesday, 30 August 2023 EN

21-09-2023 CJ15_PV(2023)08-30-1 PE752.765v01-00 AFET BUDG

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2024

20-09-2023 AFET_AD(2023)749970 PE749.970v02-00 AFET
Carina OHLSSON

Stanovisko k zriadeniu Platformy strategických technológií pre Európu („platforma STEP“) a zmene smernice 2003/87/ES a nariadení (EÚ) 2021/1058, (EÚ) 2021/1056, (EÚ) 2021/1057, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 2021/1060, (EÚ) 2021/523, (EÚ) 2021/695, (EÚ) 2021/697 a (EÚ) 2021/241

20-09-2023 AFET_AL(2023)752672 PE752.672v01-00 AFET
Nathalie LOISEAU

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 233 - Návrh správy Vykonávanie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa

15-09-2023 CJ19_AM(2023)752887 PE752.887v01-00 AFET DEVE
Michael GAHLER Pedro MARQUES Charles GOERENS Tomas TOBÉ

NÁVRH SPRÁVY o vzťahoch medzi EÚ a Japonskom

14-09-2023 AFET_PR(2023)752823 PE752.823v01-00 AFET
Reinhard BÜTIKOFER
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-10-2023

NÁVRH SPRÁVY o stratégii EÚ pre Strednú Áziu

14-09-2023 AFET_PR(2023)752889 PE752.889v01-00 AFET
Karsten LUCKE
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-10-2023

NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o vzťahoch medzi EÚ a USA

13-09-2023 AFET_PR(2023)752865 PE752.865v01-00 AFET
Tonino PICULA
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-10-2023

NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o vzťahoch medzi EÚ a Čínou

12-09-2023 AFET_PR(2023)752785 PE752.785v01-00 AFET
Hilde VAUTMANS
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-10-2023

NÁVRH STANOVISKA k transparentnosti a zodpovednosti mimovládnych organizácií financovaných z rozpočtu EÚ

12-09-2023 AFET_PA(2023)752946 PE752.946v01-00 AFET
Deirdre CLUNE
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 04-10-2023

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 93 - Návrh správy Správa o vykonávaní Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

08-09-2023 CJ38_AM(2023)752874 PE752.874v01-00 AFET INTA
Andreas SCHIEDER Seán KELLY

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 76 – 249 - Návrh správy Zriadenie Nástroja pre Ukrajinu

07-09-2023 CJ15_AM(2023)752862 PE752.862v01-00 AFET BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Michael GAHLER

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 250 –⁠ 535 - Návrh správy Zriadenie Nástroja pre Ukrajinu

07-09-2023 CJ15_AM(2023)752875 PE752.875v01-00 AFET BUDG
Michael GAHLER Eider GARDIAZABAL RUBIAL

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 185 - Návrh správy Situácia detí pozbavených osobnej slobody vo svete

06-09-2023 AFET_AM(2023)752855 PE752.855v01-00 AFET
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

NÁVRH SPRÁVY o bezpečnostných a obranných dôsledkoch vplyvu Číny na kritickú infraštruktúru v Európskej únii

05-09-2023 AFET_PR(2023)750176 PE750.176v01-00 AFET
Klemen GROŠELJ
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-10-2023

NÁVRH SPRÁVY o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2023

05-09-2023 AFET_PR(2023)752694 PE752.694v01-00 AFET
David McALLISTER
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-09-2023

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 110 - Návrh správy Posilnenie práva na účasť: legitimita a odolnosť volebných procesov v neliberálnych politických systémoch a autoritárskych režimoch

17-08-2023 AFET_AM(2023)752626 PE752.626v02-00 AFET
Nacho SÁNCHEZ AMOR

SPRÁVA o vzťahoch s Bieloruskom

31-07-2023 A9-0258/2023 PE746.738v02-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS
PDN

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj pre Ukrajinu

20-07-2023 CJ15_PR(2023)751825 PE751.825v01-00 AFET BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Michael GAHLER
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-09-2023

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 45 - Návrh stanoviska Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2024 – všetky oddiely

20-07-2023 AFET_AM(2023)751855 PE751.855v01-00 AFET
Carina OHLSSON

NÁVRH SPRÁVY Vykonávanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – výročná správa za rok 2023

19-07-2023 AFET_PR(2023)750101 PE750.101v02-00 AFET
Sven MIKSER
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-09-2023

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zakazujú výrobky vyrobené s využitím nútenej práce na trhu Únie

18-07-2023 AFET_AD(2023)745348 PE745.348v02-00 AFET
Salima YENBOU

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na zaistenie bezpečných a udržateľných dodávok kritických surovín a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 168/2013, (EÚ) 2018/858, 2018/1724 a (EÚ) 2019/1020

18-07-2023 AFET_AD(2023)749074 PE749.074v02-00 AFET
Miriam LEXMANN

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na posilnenie solidarity a kapacít v Únii na odhaľovanie kybernetických hrozieb a incidentov, prípravu a reakciu na ne

17-07-2023 AFET_PA(2023)750145 PE750.145v01-00 AFET
Dragoş TUDORACHE
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 20-09-2023

NÁVRH SPRÁVY o situácii detí pozbavených osobnej slobody vo svete

17-07-2023 AFET_PR(2023)751831 PE751.831v01-00 AFET
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 29-08-2023

NÁVRH SPRÁVY o vykonávaní Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa

14-07-2023 CJ19_PR(2023)749124 PE749.124v01-00 AFET DEVE
Charles GOERENS Tomas TOBÉ Michael GAHLER Pedro MARQUES
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-09-2023

ZÁPISNICA - Pondelok, 5. júna 2023

10-07-2023 AFET_PV(2023)06-05-1 PE749.303v01-00 AFET

NÁVRH SPRÁVY o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti – výročná správa za rok 2023

10-07-2023 AFET_PR(2023)751673 PE751.673v01-00 AFET
Nacho SÁNCHEZ AMOR
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 19-09-2023

ZÁPISNICA - Streda, 24. mája 2023 - Štvrtok, 25. mája 2023

07-07-2023 AFET_PV(2023)05-24-1 PE749.157v01-00 AFET

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 75 - Návrh stanoviska Správa o prebiehajúcich rokovaniach o dohode o štatúte operačných činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v Senegale

07-07-2023 AFET_AM(2023)751574 PE751.574v01-00 AFET
Jan-Christoph OETJEN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 98 - Návrh stanoviska Správa o prebiehajúcich rokovaniach o dohode o štatúte o operačných činnostiach vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v Mauritánii

06-07-2023 AFET_AM(2023)750231 PE750.231v01-00 AFET
Jan-Christoph OETJEN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 192 - Návrh správy Strategický kompas a vesmírne obranné spôsobilosti EÚ

06-07-2023 AFET_AM(2023)751579 PE751.579v01-00 AFET
Arnaud DANJEAN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 249 - Návrh správy Správa Komisie o Čiernej Hore za rok 2022

06-07-2023 AFET_AM(2023)751625 PE751.625v01-00 AFET
Tonino PICULA

Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti informácií v inštitúciách a orgánoch, úradoch a agentúrach Únie

04-07-2023 AFET_AL(2023)748999 PE748.999v02-00 AFET
Urmas PAET

SPRÁVA o Uzbekistane

03-07-2023 A9-0227/2023 PE740.917v02-00 AFET
Ilhan KYUCHYUK

NÁVRH SPRÁVY o vykonávaní Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

29-06-2023 CJ38_PR(2023)749327 PE749.327v01-00 AFET INTA
Seán KELLY Andreas SCHIEDER
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-09-2023

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2024

27-06-2023 AFET_PA(2023)749970 PE749.970v01-00 AFET
Carina OHLSSON
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 19-07-2023

NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o posilnení práva na účasť: legitimita a odolnosť volebných procesov v neliberálnych politických systémoch a autoritárskych režimoch

27-06-2023 AFET_PR(2023)750128 PE750.128v01-00 AFET
Nacho SÁNCHEZ AMOR
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-07-2023

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 200 - Návrh správy Správa Komisie o Turecku za rok 2022

22-06-2023 AFET_AM(2023)750076 PE750.076v01-00 AFET
Nacho SÁNCHEZ AMOR

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 201 – 399 - Návrh správy Správa Komisie o Turecku za rok 2022

22-06-2023 AFET_AM(2023)750085 PE750.085v01-00 AFET
Nacho SÁNCHEZ AMOR

ZÁPISNICA - Streda, 26. apríla 2023 - Štvrtok, 27. apríla 2023

15-06-2023 AFET_PV(2023)04-26-1 PE746.910v01-00 AFET

NÁVRH STANOVISKA k prebiehajúcim rokovaniam o dohode o štatúte o operačných činnostiach vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v Senegale

15-06-2023 AFET_PA(2023)749909 PE749.909v01-00 AFET
Jan-Christoph OETJEN
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 30-06-2023

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 271 - Návrh správy Vzťahy s Bieloruskom

12-06-2023 AFET_AM(2023)746739 PE746.739v02-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 42 – 281 - Návrh stanoviska Stanovenie rámca na zaistenie bezpečných a udržateľných dodávok kritických surovín a zmena nariadení (EÚ) č. 168/2013, (EÚ) 2018/858, 2018/1724 a (EÚ) 2019/1020

12-06-2023 AFET_AM(2023)749233 PE749.233v01-00 AFET
Miriam LEXMANN

NÁVRH SPRÁVY o správe Komisie o Čiernej Hore za rok 2022

12-06-2023 AFET_PR(2023)749915 PE749.915v01-00 AFET
Tonino PICULA
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 04-07-2023

NÁVRH SPRÁVY Strategický kompas a vesmírne obranné spôsobilosti EÚ

09-06-2023 AFET_PR(2023)734332 PE734.332v02-00 AFET
Arnaud DANJEAN
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-07-2023

NÁVRH STANOVISKA k prebiehajúcim rokovaniam o dohode o štatúte o operačných činnostiach vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v Mauritánii

09-06-2023 AFET_PA(2023)749910 PE749.910v01-00 AFET
Jan-Christoph OETJEN
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 30-06-2023

NÁVRH SPRÁVY o správe Komisie o Turecku za rok 2022

30-05-2023 AFET_PR(2023)749125 PE749.125v01-00 AFET
Nacho SÁNCHEZ AMOR
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-06-2023

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 274 - Návrh správy Vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom

17-05-2023 AFET_AM(2023)749089 PE749.089v01-00 AFET
Lukas MANDL

ZÁPISNICA - Štvrtok, 30. marca 2023

16-05-2023 AFET_PV(2023)03-30-1 PE746.637v01-00 AFET

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na zaistenie bezpečných a udržateľných dodávok kritických surovín a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 168/2013, (EÚ) 2018/858, 2018/1724 a (EÚ) 2019/1020

16-05-2023 AFET_PA(2023)749074 PE749.074v01-00 AFET
Miriam LEXMANN
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 08-06-2023