Scríobh chugainn

Líon isteach an fhoirm theagmhála thíos in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais. Tabharfaidh an tAonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh freagra ar do chuid ceisteanna agus barúlacha laistigh de 10 lá oibre.

An méid a dhéanaimid:
Cuirimid eolas ar fáil maidir le Parlaimint na hEorpa, mar shampla:
  • fíricí agus figiúirí;
  • a cuid seasamh agus gníomhaíochtaí;
  • a heagar agus a cuid cumhachtaí.
An méid nach féidir linn a dhéanamh:
  • comhairle dlí a sholáthar;
  • reachtaíocht a léirmhíniú;
  • seasaimh pholaitiúla a ghlacadh.
Eolas úsáideach

Is féidir leat a fháil amach conas is féidir cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa, conas achainía chur isteach nó conas iarratas a dhéanamh ar thréimhse oiliúnapost i bParlaimint na hEorpa.

Bealaí eile chun teagmháil a dhéanamh le Parlaimint na hEorpa

Freagraí ar roinnt de na ceisteanna a cuireadh orainn le gairid

Is féidir leat teacht ar fhreagraí ar ábhair spéise áirithe freisin, mar shampla an t-athrú aeráide, an comhionannas inscne nó an comhrac in aghaidh na hailse.

(*) Réimse éigeantach

Faisnéis ghinearálta

{1} carachtar fágtha
{1} carachtar fágtha
{1} carachtar fágtha
{1} carachtar fágtha

{1} carachtar fágtha