Αιτήματα πολιτών για την παροχή πληροφοριών - Έντυπο επικοινωνίας

Η Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) δίνει πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις θέσεις και τις δραστηριότητές του, την οργάνωση και τους κανόνες του, τις εξουσίες και τις διαδικασίες του. Δεν μπορεί να δώσει νομικές συμβουλές ούτε να λάβει πολιτικές θέσεις.

Στέλνοντας την ερώτησή σας βεβαιώνετε ότι έχετε γνώση της δήλωσής μας περί ιδιωτικού απορρήτου. Σας επισημαίνουμε επίσης ότι, συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά πεδία του εντύπου Ask EP, συναινείτε στην επεξεργασία των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων.

(*) Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό

Γενικές πληροφορίες

{1} υπολειπόμενοι χαρακτήρες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Για να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεκπεραιώσει την αίτησή σας, χρειάζεται ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα. Για λεπτομερή επισκόπηση του τρόπου συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.