Αιτήματα πολιτών για παροχή πληροφοριών - Έντυπο επικοινωνίας

Η Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) παρέχει πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις θέσεις και τις δραστηριότητές του, την οργάνωση και τους κανόνες του, τις εξουσίες και τις διαδικασίες του. Δεν μπορεί όμως να παρέχει νομικές συμβουλές ούτε να εκφράζει πολιτικές θέσεις.

Συμπληρώνοντας το έντυπο και υποβάλλοντας την ερώτησή σας, συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί.

(*) Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό

Γενικές πληροφορίες

{1} υπολειπόμενοι χαρακτήρες
{1} υπολειπόμενοι χαρακτήρες
{1} υπολειπόμενοι χαρακτήρες
{1} υπολειπόμενοι χαρακτήρες
  • {1} υπολειπόμενοι χαρακτήρες
    {1} υπολειπόμενοι χαρακτήρες
    {1} υπολειπόμενοι χαρακτήρες

{1} υπολειπόμενοι χαρακτήρες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Για να απαντήσει στην ερώτησή σας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζεται ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα. Για να ενημερωθείτε για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.