Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο επικοινωνίας σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών θα απαντήσει στις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Τι κάνουμε:
Παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως για παράδειγμα
  • στοιχεία και αριθμούς
  • θέσεις και δραστηριότητες
  • sπληροφορίες για την οργάνωση και τις εξουσίες του Κοινοβουλίου.
Τι δεν μπορούμε να κάνουμε:
  • να παρέχουμε νομικές συμβουλές
  • να ερμηνεύουμε τη νομοθεσία
  • να παίρνουμε θέση σε πολιτικά θέματα.
Χρήσιμες πληροφορίες

Μάθετε πώς μπορείτε να επισκεφθείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς να υποβάλετε αναφορά, πώς να υποβάλετε αίτηση για πρακτική άσκηση ή θέση εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άλλοι τρόποι για να επικοινωνήσετε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πρόσφατες απαντήσεις σε ερωτήσεις που έχετε ενδεχομένως κι εσείς

Μπορείτε επίσης να βρείτε απαντήσεις σε θέματα που ενδεχομένως σας απασχολούν κι εσάς, όπως για παράδειγμα για την κλιματική αλλαγή, την ισότητα των φύλων ή την καταπολέμηση του καρκίνου.

(*) Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό

Γενικές πληροφορίες

{1} υπολειπόμενοι χαρακτήρες
{1} υπολειπόμενοι χαρακτήρες
{1} υπολειπόμενοι χαρακτήρες
{1} υπολειπόμενοι χαρακτήρες

{1} υπολειπόμενοι χαρακτήρες