Obráťte sa na správcu siete

Táto stránka Vám umožní upozorniť na chyby, nefunkčné linky, alebo Vám umožní zaslať Vaše pripomienky a návrhy týkajúce sa webovej stránky Europarl.
Ďakujeme Vám za použitie jedného z úradných jazykov Európskej únie na vyplnenie formulára. Odpoveď bude doručená do Vašej emailovej schránky.

(*) Povinný údaj

Všeobecné informácie

Otázky

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Ak nebude možné, aby Vašu žiadosť vybavili podporné služby, mali by Vašu správu postúpiť príslušnému tímu Európskeho parlamentu. Vaša správa sa však zásadne nebude zasielať mimo Európskeho parlamentu.
Odoslaním otázky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov.