Please fill this field
György HÖLVÉNYI György HÖLVÉNYI
György HÖLVÉNYI

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)

Membro

Ungheria - Kereszténydemokrata Néppárt (Ungheria)

Data di nascita : ,

Home György HÖLVÉNYI

Membro

DEVE
Commissione per lo sviluppo
DROI
Sottocommissione per i diritti dell'uomo
DACP
Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE

Membro sostituto

DARP
Delegazione per le relazioni con la penisola arabica
D-IR
Delegazione per le relazioni con l'Iran

Ultime attività

Regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (A9-0187/2020 - József Szájer) HU

17-12-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Az Európai Bizottság 2017. február 14-én javaslatot nyújtott be az EU komitológiai rendszerének reformjáról, melynek célja, hogy egyes erősen vitatott szakpolitikai területeken fokozza az uniós jog végrehajtásának átláthatóságát és elszámoltathatóságát. A cél a tanácsi„tartózkodás” és azon helyzetek számának csökkentése, amikor a Tanács nem tud állást foglalni, és a Bizottság a tagállamoktól kapott egyértelmű felhatalmazás nélkül köteles eljárni. Ennek elérését a jelentéstevő elsősorban a fokozott átláthatóság és elszámoltathatóság proaktív megvalósítása által kívánta megvalósítani, egyúttal célként kitűzve az európai polgárok uniós intézmények folyamataiba és különösen a komitológiai eljárásba vetett bizalmának növelését. A környezetvédelem, valamint más alapvető kérdések – például az egészségügy és az élelmiszer-biztonság – olyan kulcsfontosságú területek, ahol a tagállamoknak politikailag elszámoltathatónak kell lenniük, és átlátható módon kell fellépniük annak érdekében, hogy a polgárok ne csak döntéseikről értesüljenek, hanem azok mögöttes okairól is, e cél tehát mindenképpen támogatandó. A jelentés szakbizottsági eljárása során azonban olyan intézkedések is a javaslat részévé váltak, amelyek aránytalanok és az intézményközi eljárások gördülékeny lefolytatását veszélyeztetik. Figyelemmel arra, hogy az uniós intézmények célja többek között az Unió politikái és intézkedései egységességének, eredményességének és folyamatosságának a biztosítása, a fenti, a jelentéstevő által sem támogatott javaslatokra tekintettel a tartózkodás mellett döntöttem a szavazás során.

Iniziativa dei cittadini europei - Minority SafePack (B9-0403/2020, B9-0405/2020) HU

17-12-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Állásfoglalásában az Európai Parlament (EP) “támogatásáról biztosítja a „Minority SafePack (MSP) – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” európai polgári kezdeményezést. Az EP szerint az Uniónak ösztönöznie kell a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmét biztosító tagállami intézkedéseket; felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozza ki a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmére vonatkozó uniós szabályok közös keretét; felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést, tartsák tiszteletben a kisebbségekhez tartozó személyek jogait, és biztosítsák e jogok teljes körű érvényesítését. Az állásfoglalás elismeri, hogy a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme a tagállami hatóságok elsődleges felelőssége, de rámutat, az Unióra jelentős feladat hárul, hogy támogassa a tagállamokat ennek a felelősségnek a gyakorlásában. Az indítvány leszögezi: minden egyes európai uniós polgárnak lehetősége kell, legyen arra, hogy saját nyelvén élvezhesse a kultúrát. Továbbá hangsúlyozza, hogy az oktatás a kisebbségi nyelvek újjáélesztésének és megőrzésének fő eszköze.
Magyarország 2004-es csatlakozása óta az őshonos kisebbségek védelme nem valósult meg uniós szinten, ezért az MSP ügye kiemelten fontos magyar ügy. A több mint 1,2 millió állampolgár által aláírt kezdeményezést komolyan kell vennie végre az Európai Bizottságnak, ezért a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának tagjaként szavazatommal támogattam az állásfoglalás elfogadását.

Un'Europa sociale forte per transizioni giuste (A9-0233/2020 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius) HU

17-12-2020
Dichiarazioni di voto scritte

A jelentés eredeti célja az lett volna, hogy a következő évtizedre nézve hangsúlyozza az európai munkaerőpiac, a régiók, ágazatok és munkavállalók előtt álló kihívásokat és ismertesse a legfontosabb kezdeményezéseket. Ehhez képest egy alapvető szociális menetrend elfogadását szorgalmazza a jövő évi portói szociális csúcstalálkozón, megelőlegezve annak tartalmát.
A jelentés szövege a néppárti irányvonallal nagyon erősen szembemegy (számos új jogszabály megalkotását követeli vagy a meglévők felülvizsgálatát [uniós versenyjog, közbeszerzés, egészségvédelmi és biztonsági keretirányelv stb.], nagyon erős felhívást tartalmaz a kollektív tárgyalások megerősítésére, felhív arra, hogy az EU-ban minden személyt minimáljövedelemben kell részesíteni), ami súlyosan veszélyezteti a néppárt kereszténydemokrata gyökereken álló, az igazságos és szociális Európáért kiálló szakpolitikáját. Ez az erőteljes balra sodródás, a szubszidiaritás elvét és az európai gazdaság gerincét adó kkv-szektor érdekeit figyelmen kívül hagyó szakpolitika nem elfogadható számomra.
Nehezményezem, hogy az INI jelentés fontossága ellenére túlságosan kevés egyeztetési lehetőség volt a szöveg megfogalmazása közben. A jelentés nemcsak szociális- és foglalkoztatáspolitikát érint, ezért más szakterületeken dolgozó képviselőket is be kellett volna vonni a végső álláspont kialakításáért. Nehezményezem, hogy nem voltak kulcsszavazások, mert ezek nélkül a néppárt nem tud megfelelően fellépni a saját irányvonala megtartása érdekében.

György HÖLVÉNYI
György HÖLVÉNYI

Sul NEWSHUB del PE

The National Episcopal Conference criticizes the lack of leadership in the implementation of free basic education in #DRC https://t.co/A4vJHPg3pQ 

An Italy-based member of the Religious Institute of the #Salesians of Don Bosco (SDB) has facilitated the establishment of a gynecology and obstetrics hospital in the #Catholic mission of Tonj of #SouthSudan’s Rumbek Diocese. https://t.co/3WTNXheuUJ 

The Sister at the helm of the Handmaids of Our Lady of Mount Carmel in #Zimbabwe has expressed the need for psychosocial and moral support amid #COVID19 pandemic. https://t.co/CIZJCiWlom 

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg